Generalforsamling – 28. oktober 2007

Ove Dürr Jensen blev valgt til dirigent og han kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovlig varslet.

Undertegnede blev valgt til referent.

Ove gav ordet til Michael Melsen, som fremlage formandens beretning, som uden kommentarer blev godkendt. Per Ørum fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, hvilket også blev godkendt, dog med en enkel bemærkning til måden, man havde bogført busturen på. Yderliggere kunne kassereren oplyse, at vi dags dato er 306 medlemmer.

Næste punkt på dagsordnen var indkomne forslag fra bestyrelsen, her kunne formanden fortælle, at bestyrelsen arbejder videre med at lave gode tilbud til medlemmerne så vi kan fastholde vores position, som landets bedste veteran knallert klub.

Næste punkt var valg til bestyrelsen, John Hansen og Henning Christensen var på valg og begge havde egentlig valgt ikke at genopstille, men efter flere trusler af særlig grov karakter, var undertegnede kommet på andre tanker, bestyrelses arbejde er tros alt sjovere end tæsk. I stedet for John blev Michael Svare Hansen valgt ind i bestyrelsen. (Vi ønsker Michael Svare tillykke med valget og ser frem til et godt og konstruktiv samarbejde) Aktivs bilagskontrollanter var også på valg og her modtog både Else Langborg Hansen og Jørgen Madsen genvalg.

Kåringen af årets knallert blev offentlig gjort, men denne gang var vi havnet i denne situation, at to knallerter i 50er kategorien havde fået lige mange stemmer, bestyrelsen havde derfor besluttet, at lade dem begge vinde. Prisen i 50er kategorien gik til Børge Stavensøs Diesella Skubber og Keld Jensens Derby fra 1957. I 60er kategorien gik prisen til Torben Christensen (Puch Torben) med sin Puch VZ50. prisen i 70er kategorien gik til Christian Langborg Hansen med sin Velo 6000.
Igen i år skulle vandrepokalen for årets knallert mand deles ud, denne gang blev det dog til årets knallert par, da Else og Christian langborg Hansen blev kåret pga. deres evne til at skabe en positiv stemning omkring dem og det, at de næsten kører alle løb, ikke bare i Aktiv, men også i de andre klubber. Stort tillykke til årets knallert par og til ejerne af årets knallert som alle fik overrakt en sweet shirt med klubbens logo.

Under punktet kontingent, kunne formanden oplyse, at bestyrelsen ser sig nødt til at hæve prisen med 15 kr. til næste år. Grunden til dette er, at Gorm er stoppet i bladsamarbejdet og derfor er man nød til, at få selve opsætningen af bladet lavet ude i byen.

Indkommende forslag blev hurtig overstået, da ingen havde valgt at sende nogen. Formanden luftede planerne lidt for det kommende år og her blev det fortalt, at bestyrelsen stadig vil arbejde med, at gøre Aktiv en endnu mere attraktiv klub at være medlem af, men også at klubben har planer om, at anskaffe sig nogle polo shirt i stedet for de gamle T-shirt.

Henning Boye Christensen
Formandsberetning
Min erfaring som formand i denne klub må siges at være yderst begrænset, men jeg prøver alligevel.

Efter et lidt turbulent 2006 med formandsskifte og dertilhørende unødvendigt brok og lidt utilfredshed i krogene, gik vi ind i et 2007 som i den grad har været påvirket af opbakning og positiv stemning. Der er dog nogen ting som går forud for vores knallerter (Trods alt). Henning er blevet skilt og det har selvfølgelig medført en del personlige ting der skulle tages hånd om. Derfor valgte han i foråret at trække sig tilbage som formand. Jeg blev af resten af bestyrelsen indsat som formand. Det må i leve med til i dag. Efter generalforsamlingen må vi jo så se hvem der så skal være formand. Det er jo sådan at bestyrelsen konstituerer sig selv. Det er vigtigt at huske.

Hvordan er det så at side i vores bestyrelse. Tja… Det kan i jo se i vores mødereferater på hjemmesiden. Et tiltag vi har valgt for at være mere åbne for vores medlemmer. Så kan medlemmerne jo også se hvad der sker med deres forslag/sager mm.

Hvis jeg skal sige hvordan det er at være med, vil jeg sige det har været rigtigt spændende og masser af godt kammeratskab. Vi kæmper sammen. Det tager typisk ikke mere end 2 timer at nå igennem ca, 15 punkter i vores mødeagenda hver gang vi har bestyrelsesmøde. Det er tegn på at vi arbejder sammen.

Dette gør også at vi har kunnet indføre en række tiltag: Vi har fået styr på vores opbakning til bladet. Aktiv skriver jo meget mere end nogen anden klub til bladet, hvilket vores redaktør også er meget tilfreds med. Vi skal bakke bladet op. Vi har lavet skabeloner som ligger på vores hjemmeside som kan hjælpe med at skrive til bladet. Så det der med at folk siger at de ikke kan finde ud af at skrive. Det passer ikke. Det kræver bare en smule indsats. Standen på stumpemarkedet er blevet meget brugt som et hvilerum/hyggerum for medlemmerne, hvilket var meningen.

Vores hjemmeside kører perfekt. Vores årlige bustur er også ved at tiltrække mere interesse.

Vi arbejder også på nye ting. Det skal siges at det ikke er meningen at vi bare skal have flere tiltag, men det er snarere et forsøg på at gøre vores klub interessant at være medlem af. Det er den, vi har fået mange flere medlemmer.

Så jeg vil gerne sige tak for det forløbne år.

Der er dog lidt malurt i bægeret.

Jeg er en farlig mand at sige noget til om klubben, for jeg går ind for åbenhed. Hvis der bliver sagt noget positivt eller negativt om klubben eller bestyrelsen til mig så vil jeg have det frem.

Puch klubben skrev til mig og Frede midt på året: Hvor fanden bestyrelsen blev af til Lillebældtsløbet. Det var tredje år i træk at bestyrelsen ikke kom til dette spændende og godt tilrettelagte løb.

To ting: Hvorfor blander Puch-klubben sig idet. Jeg har på diplomatisk vis og uden bandeord forsøgt at forklare det overfor den lidt ivrige ”Puch-mand”
Der er ingen tvivl om at det kunne være godt at komme med til Lillebældtsløbet og det vil vi jo nok også en gang i fremtiden. Grunden til at jeg skriver dette er at det også i fremtiden vil forekomme en lang række løb som vi ikke deltager i. Begrundelse: Vi har så mange tilbud nu så vi kan ikke nå mere end en brøkdel af disse. Vi har ca. 6 bestyrelsesmøder om året= 6 eftermiddage, Vi kører hver især ca. 1000km for klubben om året. Vi har to Stumpemarkeder vi skal arrangere. Vi har en generalforsamling vi skal arrangere, Vi arrangerer hver især mindst et løb om året, Vi har garagemøder vi arrangerer. Jeg skriver til bladet hver gang- Det forsøger jeg at gøre så det er interessant at læse for alle og ikke bare en erkendelse af at årstiderne skifter.

Vi koordinerer en lang række andre ting: Busturen, Årets knallerter, Mærkekendere ( Jeg har selv ca. 4 telefonsamtaler om ugen. Vi har en hjemmeside som Frede søger for er en de bedste knallerhjemmesider i verden. Alt dette gør vi med glæde hvis vi føler vi gør en forskel og leverer en service til klubben og dens medlemmer. Ja vi har det faktisk lidt sjovt med det. Jeg og resten af bestyrelser bliver bare lidt skuffede når vi får sådant et surt opstød. Et arrangements succes er absolut ikke afhængig af om bestyrelsen er repræsenteret. Det er afhængig af humøret og indstillingen fra de folk der deltager……..og så lige lidt af vejret. Det er heldigvis det bedst når man kan se positivt på ting. Jeg har ikke oplevet at der er kommet noget godt ud af at se negativt på noget. Generelt har der gennem året været rigtig mange gode oplevelser. Tak til alle der har deltaget og bidraget med noget. Det er det der bærer klubben.

Vi har som nævnt haft en lang række bestyrelsesmøder (Som i kan se på nettet) Vi har ikke rigtig modtaget nogle punkter fra jer medlemmer. Dette tager vi som et udtryk for at alt går som det skal.

Vi mangler lidt hjælp til bladet (Det bliver behandlet i et senere punkt)

Vi skal også passe lidt på vores historie. Derfor kunne det være sjovt med en skubberafdeling i klubben. Hvad synes i, vi er jo ved at være så store, så små underafdelinger ville kun være et godt vitamin. Skubberne er trods alt de forfædrene til de knallerter de fleste af os kører på.

Hermed vil jeg slutte vi har en del vi skal nå. Tak for 2007.

Vores mål for 2008: At gøre Aktiv endnu bedre at være en del af.

Jeg vil også godt lige sige tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde og kammeratskab.

Der er en ting som vi ”almindelige” brugere ikke altid lægger mærke til. Det er det arbejde som kasseren laver. Det er Per jeg snakker om. Han har jo gennem længere tid været kasserer, og det gør han godt. Hvis man spørger ham om noget med regnskaberne eller medlemstal eller bladbetaling osv., får man altid et hurtigt og præcist svar. Han har tjek på det. Flot arbejde.

Ja jeg kunne jo blive ved. Vi har en god klub.