Generalforsamling – 26. oktober 2008

Lørdag den 26. oktober 2008 blev den årlige generalforsamling afholdt, der var mødt ca. 20 medlemmer op.

I år var der lagt op til en del nye tiltag i klubben. For at lette bestyrelsens arbejde bl.a. et nyt medlemssystem, som gav anledning til den helt store diskussion. Nye medlemskort blev også fremvist, som der med tiden bliver knyttet nogle fordele til.

Det snakken gik på omkring medlemssystemet var, om det var lovligt at vise andres navne på vores hjemmeside. Men den oplysning kan kun findes via den enkelte medlems login og password. Systemet kan deles op i flere niveauer, et hvor alle kan se nogle almindelige ting ( ikke oplysninger på medlemmer), og et andet hvor kun medlemmer kan komme ind via ovennævnte login.

Det tredje niveau er beregnet på de to der servicerer systemet. Men alt i alt gik det fredeligt til. Der blev også foretaget en vedtægtsændring, suppleanter havde før siddet i to år, det blev ændret til 1 år ad gangen.

Sted

Michael Melsen (MM)

 

Referent

Keld Jensen

 

 

Valg af dirigent

Ove Duur

 

Valg af referat

Michael Svarre (MS)

Formandsberetning

Formandsberetning er godkendt

 

Godkendelse af regnskab

Per fremlagde det reviderede regnskabet. Der er ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet er godkendt.

Medlemskontigent er fortsat 240,- og vi indfører et indmeldelsesgebyr på 25,- pr. 1/1 2009

 

Orientering af nyt medlemssystem og hjemmeside (MS)

Medlemsliste
Diskussion om lovligheden ift. Persondataloven. Efter aftale undersøger MS igen.

MS har linket som beskriver, hvordan lovens ord skal tolkes ift. forening/klub-arbejde. Folderen er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI, som en støtte til idrætsforening og klubber. Vkka han sidestilles med en idrætsforening i denne sammenhæng.

Loven har til formål i at hindre, at alle enhver kan få adgang til data samt at data kan misbruges i markedsføringsøjemed.

Der er ifølge dokumentet intet til hinder for, at medlemslister lægges på nettet i et lukket forum – Det er ikke nødvendigt at bede medlemmet om lov til. Se uddrag af teksten længere nede og læs pjecen.

Galleri OK

Teknisk forum OK

 

Orientering af ny kørselsgodtgørelse (MM)

Over 20 km – statens minimumstakst

 

Løbstrøjer 2009

Løbsarrangører får 2 trøjer pr. løb (eksisterende procedure)

Direkte kontakt til leverandøren for at sikre rigtige størrelser til rigtig tid.

 

Årets knallertmand/kvinde/par

Børge Stavensø og Børge Schmidt

 

Årets knallert

50’er knallert: Erik Nørup – Wooler 349 G Spec 1956
60’er knallert: Brith Langborg-Hansen – Vespa 50 cmm fra 1967
70’er knallert: Per Nørgaard – Yamaha FS1K 1975

 

Valg til bestyrelsen – på valg

Karl (ønsker genvalg)
Leif (ønsker genvalg)
Keld (ønsker genvalg)
Michael (ønsker ikke genvalg)
Henning (ønsker ikke genvalg)
Forslag: Kurt Oxboll:

Den ny bestyrelse består af:
Formand: Keld Jensen
Næstformand: Orla Kristensen
Kasserer: Per Ørum
Pr/rapport ansvarlig: Karl Forup
Projekt koordinator: Michael Svarre
Arkivar: Leif Hansen
Lokal redaktør: Kurt Oxbøll
Web redaktør: Frede Sloth
Første suppleant: Frede Sloth
Anden suppleant: John Hansen
Revisor: Jørgen Madsen
Revisor: Else Langborg-Hansen