Generalforsamling – 21. januar 2017

Referent: Tommy B Hansen

Dirigent: Ib Farcinsen

 

Udnævnelse af årets knallertmand

Bestyrelsen i Aktiv har i 2016 valgt at tildele dette skulderklap til en person som uden tvivl, kun kan betegnes som rigtige ildsjæl og klubkammerater.

Valget af årets knallertmand er et eller andet sted, lidt specielt og så alligevel ikke. Det specielle er, at det ikke er første gang, vedkommende bliver valg til årets knallertmand, men anden gang.

På det personlige plan vil jeg specielt fremhæve, at årets knallertmand altid er dybt arrangeret i sit arbejde, altid yder sit bedste, altid leverer vare, altid er innovativ og altid formår at se veteranknallert branchen i helikopter perspektiv. Endvidere er årets knallertmand altid venlig og imødekommende og er altid parat med et godt råd.

Selv om vi ikke møder årets knallertmand så tit til arrangementer rundt i landet, er han alligevel kendt og respekteret af alle. Vi møder ham i stedet ved køkkenbordet, eller i lænestolen, eller der hvor vi nu ellers opholder os, når vi fordyber os i de mange spændende artikler og klubblade som årets knallertmand har skrevet gennem mange år.

Med disse ord vil jeg på vegne af bestyrelsen i Aktiv udnævne Ove Dürr Jensen fra Herning til årets knallertmand 2016.

 

Formandens beretning

Jeg tror egentlig ikke, at jeg på noget tidspunkt har spekuleret så meget over, hvad jeg nu skulle sige i min beretning, som til denne gang. Jeg har valgt at sige lidt om året der gik for Aktivs vedkommende og lidt om, hvordan jeg ser fremtiden for klubben.

Når jeg kigger tilbage på 2016 ligner året ret meget de foregående år. Der har været afholdt en lang række Aktive veteranknallertløb rundt omkring i landet. Jeg synes faktisk, at der er en tendens til, at deltagerantallene vokser. Det er i hvert fald ikke unormalt, at jeg hører om arrangementer, hvor der har været omkring 100 deltagere med. Dette er i mine øjne et billede af, at interessen for vores fælles hobby, stadig er i en positiv udvikling og at arrangørerne formår, at gøre de enkelte arrangementer til noget helt særligt. Hvis jeg tænker tilbage på den gang, hvor jeg som voksen begyndte at interessere mig for veteranknallerter, hvilket er ca. 15 år siden, vil jeg gætte på, at der gennemsnitlig var omkring 30 deltagere til arrangementerne. Stor tak til alle jer, der har bidraget til dette.

Når jeg fortsætter mit tilbageblik på 2016, kommer jeg ikke uden om vores stumpemarked i Aars. Igen i år blev det en succes med masser af besøgende og gode handler. Vi havde i år som noget nyt, prøvet at udvide markedet med en hal for veteranmotorcykler. Jeg vil ikke sige det var en fiasko, men vi må bare erkende, at vores relationer til denne branche ikke er stærke nok. Vi havde utrolig svært ved at finde kræmmerne og ud fra dette, har vi besluttet, at vi ikke vil have veteranmotorcykler med igen.

I forhold til medlemstallet ligner 2016 også de andre år, dog kan vi godt begynde at mærke, at de ældre medlemmer af naturlige årsager, begynder at falde fra. Heldigvis udligner tilgangen af nye medlemmer dette frafald nogenlunde. Ved udgangen af 2015 var vi lige godt 600 medlemmer i Aktiv, og ved udgangen af 2016 lige knap 600 medlemmer.

I bestyrelsen har der året igennem været travlhed med at planlægge forskellige arrangementer.  Bla. stumpemarkedet i Aars, div. arrangementer og helt særligt klubbens 25 års jubilæum, som faktisk er lige om lidt.

Som jeg skrev i blad 4 sidste år, har der været en del som skulle gå op i en højere enhed i forhold til generalforsamlingen i dag. Det at der er tre, der stopper i en bestyrelse på én gang, vil for de flestes vedkommende lede tankerne hen på, at her er der noget galt. Det vil det i alle andre situationer også for mig. Jeg vil gerne slå fast med syv tommer søm, at det ikke er tilfældet i Aktiv. Samarbejdet i bestyrelsen har de sidste år fungeret konstruktivt og optimalt.

Fakta er, at vi alle tre stopper af forskellige årsager. Torben stopper af helbredsmæssige årsager, Benny af personlige årsager og jeg selv – Ja Et gammelt ordsprog siger, at man skal stoppe mens legen er god og et andet siger, at hvis man lader sig vælge til noget, skal det være af gavn og ikke af navn. Det har uden tvivl altid været en spændende opgave, at stå i spidsen for Danmarks suverænt bedste veteranknallertklub. Det kommer jeg bestemt til at savne. Omvendt må jeg også erkende, hvis jeg skal være helt ærlig og fair over for klubben, at jeg i den senere tid har haft en svært ved at finde den fornødne tid til opgaven. Det har betydet at noget, der ellers førhen var så spændende er blevet til noget, der bare skal overstås.  Dette kan Aktiv ikke være tjent med. Der skal ikke hærskes tvivl om, at det bliver med et vist vemod, at skulle forlader bestyrelsen. Jeg er dog fortrøstningsfuld i visheden om, at nyt blod vil styrke klubben.

Når jeg vender blikket mod fremtiden og prøver at tager et kig i krystalkuglen, er jeg knap så optimistisk som i mit tilbageblik på 2016. Hvorfor nu det, jo det er min klare opfattelse, at verdensbilledet har ændret sig siden klubben startede for knap 25 år siden. Dengang var klubbens medlemmer centreret i et meget lille geografisk område, hvor vi i dag er spredt over hele kongeriget med små lokale ”klubber”, hvor vi mødes jævnligt i hyggeligt lag. Man kan vel snakke om, én central klub og mange decentrale ”klubber”. Aktivs eksistensgrundlag var den gang ud over vores fælles hobby, fællesskab og hygge. Det er det såmænd stadigvæk, men i takt med at medlemstallet er vokset markant og at medlemmerne er blevet spredt til et stort geografisk område, er det min opfattelse, at fællesskab og hygge ånden er på vej væk fra den centrale del af klubben og i stedet rykket ude i de lokale ”klubber”, hvilket er helt naturligt. Dette betyder efter min mening, at eksistensgrundlaget har ændret sig i forhold til tidligere, for den centrale del af klubben. Nogle gange stiller jeg mig selv det spørgsmål – Er det i bund og grund klubbladet der holder sammen på den centrale del af Aktiv og ikke kerneværdier og klubånd. Jeg kender ikke det korrekte svar, men tror måske, at den centrale del af klubben vil ændre sig til, at være en slags paraply organisation for de små lokale klubber. Jeg vil gerne understrege, at mit syn på fremtiden ikke er for at lyde pessimistisk, men tror bare, at det er noget, vi alle skal være opmærksomme på.

Som jeg sagde indledningsvis, har jeg aldrig spekuleret så meget over, hvad jeg nu skulle sige i en beretning, som til denne. Dels fordi det er tid til at gøre status over året der gik, men bestemt også fordi, at jeg helt naturlig har gjort status over de år, jeg har siddet i Aktivs bestyrelse. Når jeg ser tilbage på disse år, har der været mange gode oplevelser og mange spændende opgaver, som skulle løses i samarbejde med andre mennesker. Det har været en sand fornøjelse at samarbejde med alle disse mennesker, for sjældent har jeg mødt så mange ildsjæle, der virkelig har brændt for vores fælles sager.

Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen.

Henning Boye

 

Kommentarer fra salen

Igen i år mødte det samme medlem op for at ytre sin utilfredshed med hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

 

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde og gennemgik årets regnskab.

 

Kommentarer fra salen

Fra salen blev der foreslået nedsættelse af kontingentet, til dette svarede formanden at vi ikke alene kan ligge vores økonomi an på indtægter fra stumpemarkedet.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkommende forslag

Ingen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgående medlemmer: Henning Boye, Torben Hielsbjerg, Benny Vorre

Genvalg: Tommy Hansen.

Nyvalgt: Britta Farcinsen, Herning –  Tage Jespersen, Lem – Søren Olsen, Spjald.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Kenneth Dam og Karsten Bitch

Valg af 2 revisorer: Torben Hielsbjerg og Jens Erik Jensen.

Valg af 1 revisorersuppleant: Benny Andersen.

 

Foredrag ved Gunnar Sørensen Horsens

Gunnar Sørensen har gennem mange år ombygget flere knallerter og motorcykler, men her gennem de senere år bygget mini udgaver af originale flymotorer som er lavet ud fra originale tegninger. Det kan tage op til et år at fremstille en flymotor. Og Gunnar havde medbragt 4 af sine flymotorer som blev udstillet og vagte stor interesse hos medlemmerne, samtidig vi fik en stor indsigt i Gunnars viden omkring  flymotorer helt tilbage til Lindbergs flymotor fra 1927.