Generalforsamling – 21. januar 2012

Efter afholdelse af generalforsamlingen, i Veteranknallertklubben Aktiv, fortalte fhv. journalist ved tvmidt/vest Per Hansen, på en sjov og underholdende måde, om nogen af de mange “originaler” han har mødt og lavet udsendelser om i Midt- og Vestjylland.

 

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

 

Valg af referant

Orla Kristensen

 

Formandens beretning

Nu er det jo 15 måneder siden, vi sidst har holdt generalforsamling, for som de der var til stede dengang kan huske, ønskede vi i bestyrelsen dengang. at vi lavede en vedtægtsændring, således at vores regnskabsår fulgte kalenderåret, og vi derfor rykkede generalforsamlingen fra 4. kvartal til 1. kvartal.

I den forløbne periode har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Der har som noget nyt været afholdt et stumpemarked i klubregi, nemlig den der fandt sted i Viborg i slutningen af februar 2011, og det er jo klart, at et sådant arrangement kræver ikke mindst noget forberedelse, men også noget oprydning, så bestyrelsen har været samlet nogen timer ud over bestyrelsesmøderne.

Vi har jo også bibeholdt standen to gange årligt til stumpemarkedet i Herning. Det med stumpemarkedet i Herning havde jeg oppe og vende i min beretning sidste gang, da vi var meget i tvivl, om vi skulle forsætte med det, men vi har som sagt valgt indtil videre at fortsætte, da standen er godt besøgt, både af nuværende medlemmer, men også af nye interesserede og alene på standen i efteråret, fik vi 10 nye medlemmer, nok takket være Else Langborg-Hansens måde at drage folket på og tak for hjælpen Else.

Vi har som sagt også i 2011 haft en lille stand i Fredericia, hvor Børge Schmidt har ladet os få plads på hans stand, og jeg ved, det også begge gange har været godt besøgt, samtidig med at der også er blevet tegnet nye medlemmer. Det har været Else og Christian, der har taget turen derned og passet den og tak for det.
Kurt Oxbøll samt Else og Christian har ligeledes repræsenteret os i messecenter Herning på motorcykeludstillingen, og der bliver vist meget stort interesse for vores små køretøjer, selv når vi er blandt de lidt større køretøjer.

Sidst vi holdte generalforsamling, var vi jo meget i vildrede med hensyn til klubbladet, da Ove jo lige havde meddelt os, at han stoppede med udgangen af 2010, og da det jo var en kort frist, var der lidt panik før lukketid i alle klubber. Vi havde jo bestemt, at vi ville gøre alt for komme videre med et klubblad, måske endda i eget regi, men heldigvis fandt vi en løsning sammen med de andre klubber, således at vi kunne få et fælles blad igen. Vi synes selv, at det er blevet et godt blad med tiden, det er da klart, at med en ny redaktør uden kendskab til os og knallerter i det hele taget, så har der da været visse begyndervanskeligheder, specielt omkring aflevering at stoffet og måden det skulle gøres på. Problemet har blandt andet været der, fordi redaktøren bor så langt ude på landet, at hun kun har internet forbindelse på mobilen og derfor ikke kan modtage de mængder, vi sender, så derfor skal alt hvad vi afleverer brændes over på en CD rom og sendes med postvæsenet. Vi synes jo, at det er at gå tilbage i tiden, men det er vilkårene indtil videre. Dog medførte det lidt rod i vores medlemsliste i en kort periode, fordi tingene kun kunne gå igennem en person og ikke som tidlige to, det havde dog kun betydning for nyere medlemmer, men var dog alligevel irriterende og medførte også en engangsmerudgift for klubben.

Christian Langborg har indskannet alle de gamle knallertjournaler, således at man kan gå ind på vores hjemmeside og se alle de gamle knallertjournaler, og de artikler der er blevet bragt. Jeg ved, det har været et stort arbejde og tak til Christian, fordi du har taget dig tid til dette. Med hensyn til medlemmer må vi sige, at den er jævnt stigende.

Af antal medlemmer ved generalforsamlingen i 2010 var der 389 stk. heraf gæstemedlemmer 7 og juniormedlemmer 1. Ved et hurtigt kig på medlemslister her forleden, kan jeg se, at der pt. er 433 medlemmer altså en medlemstilgang på 44 over de sidste 15 måneder.

Vi har i bestyrelsen valgt at lade indslagene med årets knallerter udgå, da vi efterhånden syntes, det var gengangere, der blev sendt ind til afstemning.

Ligeledes har vi valgt ikke at give arrangørtrøjer til løbsholdere, fordi de fleste er gengangere, og vi mener at arrangørtrøjerne godt kan holde nogle sæsoner.

Vi har valgt at skifte leverandør af trøjer, jakker og kasketter, og vi synes selv, at vi har fået valgt tøj af god kvalitet og til en overkommelig pris. Caps. 75.00 kr. T shirt. 75.00 kr. Fleece cardigan 195,00 kr. Køreveste 110,00 kr.

Hvor mange løb der har været afholdt i år i Aktiv regi, ved jeg ikke, men vi har vist så mange løb, vi kan deltage i, at de fleste kan få deres behov dækket. Vi vil også gerne sige tak til dem som har arrangeret løb i klubben, det er jo altid løbene vi ser frem til, både til de der har arrangeret løb i en årrække, samt de der tegner sig som arrangør af nye løb i nye ukendte omgivelser.

Af garagemøder har der kun været afholdt en, det var i marts måned hos Lars Jensen i Viborg. Det var et godt garagemøde og med god tilslutning.
Kurt Märcher har i de sidste år afholdt udendørs stumpemark i Ikast i maj måned, et stumpemarked som også er vokset i tiden, og vi synes det er fantastisk godt initiativ fra Kurts side, og det er nogle rigtige gode rammer, han har for afholdelse af et udendørs stumpemarked, og vi håber selvfølgelig også, at han gør det igen i år.

Nordenfjords bliver der jo også afholdt stumpemarkeder, siden sidste generalforsamling har Johnny afholdt ikke mindre end tre i henholdsvis Sindal og Frederikshavn, og vi håber selvfølgelig på at han fortsætter.

Nu ligger der et nyt knallert år forude, og der er allerede taget hul på den med den tilbagevendende nytårskur hos Michael Melsen, der for 5. gang i træk kunne samle en stor skare af knallertvikinger. Det er så samtidig bebudet, at det var sidste gang, at han ville afholde nytårskur. Det er selvfølgelig ærgerligt, når nu så mange har mod på at kaste sig ud i den danske vinter. Vi må håbe, der måske kan være en anden som får lyst til at være arrangør. Vi vil i hvert fald sige tak til Michael for de fem år, der er gået.

Jeg har ikke så meget mere at sige i min beretning, for året der er gået, men jeg vil også lige løfte lidt af sløret for, hvad bestyrelsen har tænkt sig her i foråret.
Aktiv har i år 20 års jubilæum helt præcis den 8. februar, men da det ligger så tidlig på året for et udendørs arrangement, har vi valgt at flytte selve jubilæumsarrangementet hen til den 12. maj, hvor vi har lejet stedet her (Uhre Motorsportscenter) til et heldagsarrangement, som vi arbejder på i øjeblikket.

Igen i år vil vi afholde et stumpemarked i Viborg, og det bliver den 25. februar på samme adresse som sidste år, og hvor vi igen har fået hallen stillet til rådighed af handelsfirmaet Finn Bach. Forskellen fra sidste år og til i år bliver, at der denne gang bliver en mindre brugerbetaling, nemlig 100.- kr. for en stand på ca. 4 x 3 meter og 20.- kr. i entre for besøgende. Vi har valgt betaling, faktisk på opfordring fra stadeholderne som var så tilfredse med arrangementet sidste år, og de sagde direkte til os, at hvis vi kunne gøre arrangementet igen, så var de villige til at betale et mindre beløb. Denne opfordring har vi taget til efterretning, samtidig med at publikum også skal slippe 20.- kr. Vi håber, at det kan give et overskud som kan være med til at betale en del af jubilæumsarrangementet.

Christian har i samarbejde med Herning Cityforening og englænderklubben deltaget i møder angående træf på torvet i Herning den 9. juni.

Men inden jeg slutter min beretning, vil jeg godt lige sige tak til Michael Svarre, som jo afgår ved det her valg, for de mange år, du har arbejdet i bestyrelsen. Jeg vil sige tak for den indsats, du har gjort med det store arbejde med hjemmesiden, fordelingscentralen, medlemslisten mv. Jeg vil ligeledes sige tak til Else Langborg-Hansen og Jørgen Madsen, som jo også afgår som bilagskontrollanter her i dag, for den tid I har brugt for bestyrelsen.

 

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

I kassererens fravær gennemgik Karl Forup regnskabet. Regnskabet er godkendt.

 

Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen har vedtaget at bruge et større beløb på vores jubilæumsarrangement i maj måned. Punktet godkendt.

 

Indkomne forslag

Fra Børge Stavensø var der indkommet to forslag. Forslag nummer et, at ændre vedtægterne således at køretøjer defineres til 35 år i stedes for nuværende 25 år. Forslaget blev nedstemt.

Forslag nummer to var, at flytte generalforsamlingen til et tidspunkt på året, hvor der vejrmæssigt ikke var risiko for trafikken kunne generes af vintervejret. Forslaget blev trukket tilbage.

Bestyrelsen havde forslag til ændringer i vedtægterne, således at vedtægterne blev tilpasset nutidige forhold. Alle forslag blev godkendt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kurt Oxbøll – genvalgt

Jens Erik Jensen – genvalgt.

Lars Jensen – valgt.

 

Valg af suppleanter

Svend Post – valgt.

Torben Hielsbjerg Nielsen – valgt.

 

Valg af 2 revisorer

Michael Svarre – valgt.

Steen Jensen – valgt.

 

Revisorsuppleant

Finn Nielsen – valgt.

 

Eventuelt

Christian Langborg-Hansen orienterede om to kommende arrangementer i Herning.