Generalforsamling 2006

Referent: Henning Christensen

 

Årets generalforsamling blev afholdt den 28 Oktober hos Michael i Lemming, hvor Ca. 20 personer var fremmødt.

Dagen startede med morgen kaffe, inden vi gik over til selve generalforsamlingen, hvor Orla traditionen tro blev valgt til ordstyrer, han gav ordet videre til formanden som fremlage sin beretning af årets gang.

Kassereren fremlage det reviderede regnskab og her kunne bestyrelsen så fortælle at næste års kontingent ville stige til 225 kr. pga. en tilsvarende stigning på knallert journalen.

Næste punkt på dagsordenen var forslag fra bestyrelsen, de havde bla. foreslået en udvidelse af bestyrelsen med 2 personer, hvilket skulle give flere input til klubben samt færre opgaver for det enkelte bestyrelses medlem, forslaget blev enstemmig vedtaget.

Et andet forslag fra bestyrelsen var nye vedtægter. Vores vedtægter er ved at have 14 år på bagen, dog med enkelte rettelser og tilføjelser. Derfor trængte de til en god overhaling. I det store hele lignede forslaget de gamle vedtægter, men var blevet tilpasset så de kan fungere i en stor klub. I følge de gamle vedtægter skulle der f.eks. være mindst ¼ af medlemmerne til stede for at opløse foreningen, hvilket ville være helt urealistisk med et medlemstal på over 300 personer. De nye vedtægter blev også enstemmig vedtaget.

Næste punkt var indkommende forslag her havde Børge Stavensø og Børge Schmidt indsendt et forslag der gik på, at medlemmerne skulle overholde den gældende 25 års regel for veteran knallerter og ikke medtager knallerter på hvide nummerplader (motorcykler). Forslaget blev diskuteret end del og bestyrelsen lovede at arbejde videre med problemet.

Næste punkt var årets knallert mand / Årets knallert. Prisen som årets knallert mand, gik til Ove Dürr for sit store arbejde med Knallert Journalen, som vi jo alle nyder stor glæde af. Resultaterne fra årets knallert blev også offentlig gjort, Vinderen af 50er kategorien blev Keld Jensen med sin Derby , 60er kategorien gik til Poul Erik Poulsen med sin ICM og 70er kategorien gik til Torben Christensen med sin Puch Flagskib.

Herefter gik vi videre til valg til bestyrelsen. Her var Michael og Kent på valg, Michael modtog genvalg, mens Kent havde valgt at stoppe, det betød så at der skulle findes 3 nye personer til bestyrelsen. Bestyrelsen havde foreslået Keld Jensen, Karl Forup og Leif Hansen som alle blev valgt ind. Sam havde valgt at stoppe som lokal redaktør, den nye bliver en fra bestyrelsen, da der var enighed om at lokalredaktøren bør side i bestyrelsen. Der skulle også vælges en suppleant, denne post gik til Frede Sloth.

Næste punkt var valg af revisor, her modtog Jørgen Madsen genvalg, men en af de fremmødte fortalte, at der normal skulle være 2 revisorer og at det ikke hedder revisor, men bilags kontrollant, så det blev besluttet at vælge en mere, og her blev det Else Langborg Hansen.

Under punktet evt. blev der spurgt om det var rigtig, at der var 125 personer som havde meldt sig ud af klubben i 2006, hvilket kassereren svarede, at det måtte være tomme rygter, da der kun var 2 personer som havde meldt sig ud.