Generalforsamling – 20. januar 2018

Referent: Tommy B Hansen

Dirigent: Ib Farcinsen

Udnævnelse af årets knallertpar

Det er et par der har fortsat en god tradition som andre havde opgivet. Den første lørdag i det nye år samler de knallertfolk til nytårskur på deres ejendom i Lemming. Når vi ankommer er der tilmelding som Christian står for medens Alice har dækket bord med alt hvad der hører et godt morgenbord til, selv en lille skarp til halsen hvis det er det vi ønsker. Så er der planlagt en køretur i området og der er de velsignet med en flot natur uanset i hvilken retning der køres.

Imedens vi kører turen har Alice travlt med at rydde af borde og dække borde igen og varme suppen som vi alle havde glædet os til. Efter suppen er der skam også lige en kop kaffe med wienerbrød til.

Når alle så har takket af så må Alice og Christian lige rydde af bordet en gang mere. Der skal herfra lyde en stor tak for det store arbejde i gør.

Formandens beretning

Året startede med nytårskur i Lemming. Og som det næste Generalforsamling og stumpemarked i Års hvor der var udsolgt af stadepladser.
Det var første gang vi havde lavet aftale med restauranten om at servere morgenkaffe til specialpris til kræmmerne og det blev der taget godt imod. Også vores egne hjælpere blev serviceret af restauranten. Vi havde bestilt 3 håndmadder til hver men de blev lavet om til fint smørrebrød inden de nåede ind til vores rum. Der var i 2017 også mange gæster men vi må nok ikke forvente at vi kommer over de omkring 900 til 1000 gæster.
Vedrørende vores stumpemarked kan jeg godt have tvivl om vi kan blive ved med at samle kræmmere og købere nok til at fylde hallen.
Facebook er blevet den store konkurrent til stumpemarkeder rundt i landet.

2017 var året hvor Aktiv kunne fejre 25 års jubilæum, det gav bestyrelsen en del at arbejde med.
I forbindelse med jubilæet havde vi i bestyrelsen besluttet at give 500,- til alle arrangementer mod at få artikel og nogle billeder til hjemmesiden.
Jeg håber at der vil blive ved med at komme billeder og en artikel til hjemmesiden også selvom der ikke bliver udbetalt de 500,- i 2018.
Stof til hjemmesiden er vores fælles ansvar.

Dagen 17 juni startede med høj solskin og alle gæster kunne gå igennem den fine æresport som var lavet af Lars og Co.
Der var ca. 100 tilmeldte.
Dagens program var morgenkaffe – velkomsttale – og udlevering af rygsæk og mid-dagsmad.
10,30 køreturen startede.
Det gav lidt problemer med at få sat så mange knallerter i gang og enkelte nåede ikke ud af ryttergården inde de kørte i stykker.
Men ved fælles hjælp kom de i gang men en måtte blive på pladsen så han tog bilen ind til Herningcentret lidt senere.
Der var også lidt havari undervejs men vi havde jo en kørende mekanikker med Erik var der hurtig hvis en gik i stå.
Vi ankom til Herningcentret lige præcis kl 12 hvor vi stillede op på centertorvet og langs butikkerne.
Der var mange handlende der lige skulle en smut hen og se på knallerter og få en lille nostalgi snak.
Vi fik også de sædvanlige historier fra deres ungdom hvor en Quickly kunne køre næsten 100 bare ved at tage plomben.
Det er nu dejlig at høre det ikke kun er os halvgamle der har problemer med hukommelsen.
Efter godt 1,5 times middagspause drog vi afsted mod Uhre igen.
Vel tilbage på Uhre var kaffen klar til at blive serveret på terrassen.
Under kaffen fik vi lidt baggrundshistorie om Aktivs start af tidligere formænd. Svend Erik – Orla – Henning.
Hele dagen blev vi fulgt af kamerafolk så der blev også lavet en lille video til hjemmesi-den. Tak til Lasse og Nanni for at brugen et par dage på det.
KL ca. 17,00 blev aftensmaden serveret det stor Kokkemanden.dk for .
Desserten kunne vi selv klare Islagkage.
Hvis man kan regne ud fra snakken om folk hygger sig så var der max hygge hele dagen.
Alt i alt en mindeværdig dag.

Jeg vil også lige nævne de udstillinger hvor vi har deltaget.
Stumpemarked Års.
MCH stumpemarked i foråret ca. 30 knallerter.
MCH stumpemarked i efteråret ca. 30 knallerter
På de udstillinger har vi altid mange gæster.
Stor tak til dem der stiller knallerter til rådighed for os og dem der bruger en dag på stan-den i knallertsagens tegn.

Vi vil også takke de ildsjæle der arrangerer løb i Aktiv regi.
Sidst på sommeren var vi så heldig at få tildelt nogle penge fra en forening i Viborg der var blevet opløst, Motormarkedsdag.

Vedrørende knallerthobbyen generelt syntes jeg at kunne spore en del yngre der begynder at dyrke de gamle knallerter, men der falder jo også nogle fra i den anden ende af skalaen.
Med dette vil jeg slutte min beretning til generalforsamlingen.

Kurt Oxbøll Jensen

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Kassereren udleverede og gennemgik årets regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Der arbejdes med muligheden for en udflugt til WW-muset i Ulfborg

Indkommende forslag

Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Afgående medlemmer: Lars Jensen, Viborg

Genvalg: Bo Jensen, Skjern

Nyvalgt: Jan Juhl, Tarm

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Kenneth Dam og Karsten Bitch genvalgt

Valg af 2 revisorer: Torben Hielsbjerg og Jens Erik Jensen genvalgt.

Valg af 1 revisorersuppleant: Benny Andersen.

Eventuelt

Orla spurgte til bladet. Ove kunne oplyse at der ingen prisstigninger er på bladet i 2018. Ove efterlyser stadig stof fra medlemmer i form af anekdoter, billeder, stof om nyere knallerter, artikler.

Foredrag ved Henrik Bygholm Formand for Aalestrup Classic 50cc

Henrik startede med at fortælle om sin interesse for klassiske køretøjer, og gennemgik med billeder og sjove historier de forskellige køretøjer han tidligere har ejet og er nuværende ejer af, dette gælder både biler, motorcykler og knallerter.

Herefter gik Henrik over til at fortælle med humor og humør om deres tur til Trollhättan i Sverige som ligger ca. 80 km. fra Gøteborg, turen startede fra Frederikshavn og der var 35 deltagere med på turen.

Med en dias billedrække gennemgik Henrik turen, som bl.a. viste deres indkvartering på campingpladsen, samt de ture og besøg, som var arrangeret i forbindelse med turen og ikke mindst alle de knallertnedbrud som også var en del af turen

En helt igennem stor fornøjelse at høre Henriks foredrag, som frembragte mange latterudbrud.