Generalforsamling – 2. april 2022

Valg af referent

Tommy Hansen

 

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

 

Bestyrelsens beretning

Året 2021 startede også med aflysninger på stribe overalt i Danmark.
Generalforsamling i 2021 med ca. 35 fremmødte.
Stumpemarkedet i Aars måtte vi desværre aflyse.
På Stumpemarkedet i MCH Herning var vi også repræsenteret med en stand med ca. 25 knallerter. Og der var en del af vore medlemmer til at snakke med de mange gæster, der kom forbi til en knallertsnak.

Årgangsløbet midt i september blev også noget af et tilløbsstykke, men desværre kom der ikke så mange af de helt gamle knallerter.
Vi havde valgt kun at køre en rute for begge klasser og det gik rigtigt fint. De ældre modeller kunne nemt køre op på de stigninger der var, ellers måtte chaufføren bruge pedalerne lidt. Vi holdt som sædvanlig en pause ude ved købmanden i Skelhøje.
Derfra kørte vi samlet tilbage til Uhrebanen, hvor pølsevognen ventede med både bøfsandwichs ribbenssandwichs, hot dogs både ristede og røde samt sodavand og øl.
Der blev rigtig hygget igennem. Bestyrelsen syntes, vi har fået så positivt respons, at vi igen her i 2022 har besluttet at lave et lignende arrangement.

 

Åbent hus hos Moped Speed i Århus blev desværre også aflyst.
På efterårets stumpemarked i MCH Herning var vi igen repræsenteret med en stand med ca. 20 knallerter og med et helt nyt design på vores stand.
Igen var standen rigtig godt besøgt.
Både på forårets og efterårets udstilling fik vi tegnet nogle nye medlemmer.

 

Til slut vil jeg gerne takke alle dem, der i årets løb har arrangeret løb i Aktivs regi. Og alle dem der troligt møder op, når vi mangler hjælp til udstillinger.
Tak fordi i lyttede.

 

Formanden meddelte at han ikke genopstiller til formands posten men forlader bestyrelsen efter mange års virke.
Fra salen, Benny Andersen på medlemmernes vegne en stor tak til Kurt for de mange års virke i Vkka.

 

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Indtægter 201.611 Udgifter 188.940 årets resultat 12.671 Egenkapital 418.124.

 

Budget 2022

Indtægter 277.000 Udgifter 281.000 årets resultat -4.000
Regnskab og budget blev godkendt

 

Indkomne forslag

Forslag fra Per Stensbjerg om etablering af et klublokale med tilhørende værksted betalt af Vkka.

Kommentarer fra salen man kan ikke forfordele nogle medlemmer frem for andre idet vi er en lands dækkende forening.
Forslaget blev ikke godkendt.

 

Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer i punkt 6. Indkaldelse til generalforsamling ændres fra 1 måned til 14 dage
Forslaget blev godkendt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Jensen – genvalgt
Ole Jørgensen – nyvalgt
Timo Kristensen – nyvalgt
Kurt Oxbøll – afgået
Niels Plauborg – afgået

 

Valg af bestyrelsessuppleant:
Niels Plauborg

 

Valg af revisor:
Henning Boye Christensen
Valg af revisorsuppleant:
Jens Erik Nørgård Nielsen

 

Eventuelt

Åbent hus hos Moped Speed forventes til efteråret

 

Årets Knallertmand

Som året knallertmand blev Erik Rasmussen valgt. Erik er altid den første til at springe af knallerten og komme nødstedte til undsætning i enhver henseende.

 

Foredrag

Jakob Maagaards emne var: “Kunsten ikke at kunne reparere sin knallert.”
Jakob fortalte meget inspirerende om sin tur på knallert fra Fyn til Iran i 1984 og om mødet med de mange forskellige folkeslag han mødte undervejs på turen, og alles store hjælp når han var i nød samt deres store gæstfrihed. Et rigtig spændende foredrag.