Bestyrelsesmøde – 12. januar 2022

Sted: Britta Farcinsen Gl vejlevej 34

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britt Farcinsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk,Niels Plauborg .

Gæst: Svend Åge Mark

Valg af referent

Tommy Hansen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Jensen – genvalgt
Ole Jørgensen – nyvalgt
Timo Kristensen – nyvalgt
Kurt Oxbøll – afgået
Niels Plauborg – afgået

Valg af bestyrelsessuppleant:
Niels Plauborg

Valg af revisor:
Henning Boye Christensen
Valg af revisorsuppleant:
Jens Erik Nørgård Nielsen

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt.

Økonomi og budget for 2022.

Kassereren fremlagde Budget og regnskab. Egenkapital 418.063 kr Budget for 2022 236.000 kr

Medlemmer meldt ud / antal medlemmer.

549 medlemmer 4 nye i 2022 98 i restance

Generalforsamling 2022. På  Valg og afgang af bestyrelsesmedlemmer.

Udsat til evt. 26. mats 2022 Anders undersøger muligheden for leje af Sunds Hallen.

Indkaldelsen skal varsles senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen.

Dette ønsker vi ændret i forretningsorden til 14 dage

Hjemmesiden./Kalender oplæg fra Ove.

Adgangskoden til login på hjemmesiden fjernes idet det har givet for meget administrativt bøvl. Adgangkoden til moped speed vil fremover gælde for et år ad gangen. Forslag fra Ove vedrørende en kallender med knallert billeder på 12 sider, som udsendes til alle medlemmer i 2023 blev behandlet på bestyrelsesmødet og blev forkastet idet det ville løbe op i en udgift på ca. 45.000 kr

Stumpemarked Års.  Status

Der afventer vi situationen og Kurt er i løbende kontakt med messecenter Aars. Der vil komme en afklaring 31 januar 2022. Bestyrelsens holdnig er, at hvis der stadig er restriktioner i forbindelse med corona, så aflyser vi, og vil arbejde på at finde en ny dato. Dette meldes ud når der er en afklaring på situationen, der er pt tilmeldt 50 kræmmere

Arrangementer – 30 års Jubilæum

30 års jubilæet afholdes i Sunds Hallen 18 juni 2022. Der startes med morgenkaffe. Derefter køres knallerttur som vil gå til brunkuls museet i Søby med foredrag samt rundvisning, der vil vi også indtage vore frokost, som vil bestå af sandwiches. Derefter går turen retur til Sunds vor vi vil indtage vores eftermiddagskaffe. Derefter vil der være et foredrag inden vi skal indtage vores festmiddag. Alt dette meldes ud på et senere tidspunkt

Eventuelt – Knallertforsikring .

Knallertforsikring hos Fyns veteranknallert forsikrings klub ophører så der skal man ud at finde alternetiv forsikring GF forsikring koster eks, 435 kr for anvar.

Næste møde.

2 marts 2022  kl. 19.00 hos Tage Jespersen Stengaarsvej 1 Lem.St