Generalforsamling – 19. januar 2019

Udnævnelse af årets knallertmand

Han har i en del år arbejdet med knallerter og har en rimelig samling af et gammelt dansk knallertmærke. Han er tro mod “mærket” når han renoverer, men lader den også gerne beholde den patina som kommer med årene.

Når det gælder hjælpsomhed, så går man aldrig forgæves ved ham. Kan han hjælpe en der er kommet i knibe, så gør han det gerne. F.eks. dengang en mand i Nordjylland havde fået stjålet sine knallerter – ja hvad gjorde han så? Jo han restaurerede da bare en ny til ham – det kan man kalde en ven.

Han har også været en af initiativtagerne til vores store knallertstumpemarked som startede i Viborg, men senere har fået hjemsted i Års Messecenter.

Han har i en årrække været medlem af Aktivs bestyrelse og har en stor passion for det danske knallertmærke, SCO. Vi vil gerne takke ham for hans kæmpe indsats og hans behagelige måde at være på.

Stort tillykke til Lars Jensen der er Årets Knallertmand.

Valg af referent

Tommy Hansen

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

Formandens beretning

Det første arrangement i 2018 var traditionen tro nytårskur ved Alice og Kristian i Lemming, og som sædvanligt var forplejningen og dagen i top.
Herefter havde vi generalforsamling den 20. januar, som denne gang måtte flyttes til Sejlklubben i Sunds da Uhre Motorsport center var optaget af officialskursus for motorklubbens egne folk. Og som om dette ikke var nok, fik vi ca. 1 uge før, afbud fra ham, der skulle holde foredrag – så gode råd var dyre.

Jeg havde på Facebook læst at Henrik fra Ålestrup Classic havde været i Sønderjylland og holde foredrag om deres tur til Trollhättan i Sverige. Jeg kontaktede Henrik, og så fik vi en aftale i stand. Det blev et rigtig godt foredrag med mange sjove detaljer og han var næsten ikke til at stoppe.

Aktivs 2-hjulede Stumpemarked lå som sædvanligt i februar og her var alle stande solgt og vi havde ca. 900 – 1.000 besøgende. Vores mål er at få mere end 1.000 til at besøge stumpemarkedet, men tiden vil vise om det lykkes engang. Alle stande til stumpemarkedet i år er allerede udsolgt og folk er på venteliste.

I foråret og efteråret havde vi udstillinger til stumpemarked i Messecenter Herning, begge med deltagelse af ca. 30 knallerter. En stor tak til dem der velvilligt udstiller deres knallerter til Aktivs arrangementer. Som altid havde vi mange besøgende på standen, så skulle I have lyst til at udstille til stumpemarked i Herning i marts kan i kontakte en fra bestyrelsen.

Interessen for knallerter er voksende – vi ser at der stadig kommer nye folk til klubben og der er str interesse når vi er ude og vise vores knallerter frem.
Til sidst vil jeg gerne takke alle dem der frivilligt arrangerer knallertløb for klubben, det er godt at se at så mange bruger tid og energi på at planlægge gode og hyggelige knallertture for os andre.

Kurt Oxbøll

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Indtægter 267.962 udgifter 224.024 passiver i alt 345.542 der er afsat 15.000 i budgettet til kommende arrangementer.
Regnskabet samt budgettet blev godkendt.

Indkomne forslag

Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Britta Farcinsen genvalg

Tommy Hansen genvalgt

Anders Møjbæk nyvalgt

Valg af 2 suppleanter

Jens Erik Jensen

Kenneth Eskildsen

Valg af 2 revisorer

Jens Erik Jensen

Torben Heilsberg

Valg af 1 revisorsuppleant

Benny Andersen

Eventuelt

Orla Kristense gjorde opmærksom på at klubben startede med gamle knallerter, så lad os derfor for en stund prøve at komme tilbage til rødderne. Forsalget gik ud på at arrangere et løb med knallerterne opdelt i grupper efter alder (årgang 50 – 60) – (årgang 70 – 80). Vi mødes i Uhre til morgenkaffe, derefter kører grupperne hver sin vej og mødes midtvejs inden turen går tilbage til Uhre.

Orla Kristensen. Svend Post, Svend Aage Mark, og Henning Pinderup meldte sig som frivillige til arrangementet.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget på næste møde.

Foredrag

Foredrag om Bergamo Historic i Italien ved Henriette Klausen og Carsten Jensen. Her kan man opleve det historiske motorløb Bergamo Historic Grand Prix i Italien 2019, besøg hos en privat bilsamler med ca. 240 køretøjer, vinsmagning hos producent, fantastiske restauranter og en historisk by fra det 15. århundrede.