Generalforsamling – 18. januar 2020

Udnævnelse af årets knallertmand

Bestyrelsen har valgt Torben Hielsbjerg Nielsen Skive som årets knallertmand Torben er tidligere kasserer i Vkka og nuværende revisor. Han restaurerer mange knallerter og arrangerer ture i Vkka regi. Når vi har brug for en hjælpende hånd til forskellige arrangementer, er han altid den første til at melde sig.

Stort tillykke til Torben.

Valg af referent

Tommy Hansen

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

Formandens beretning

Året første arrangement var traditionen tro nytårskuren i Lemming ved Alice og Christian. Som sædvanlig var det en fantastisk dag, der startede med rundstykker og kaffe efterfulgt af en køretur på veteranknallerterne og så hjem til suppe og kaffe med wienerbrød – ikke godt for dem med et nytårsfortsæt om at tabe sig et par kilo.

I februar måned holdt vi stumpemarkedet i Års hvor der igen var helt udsolgt af stande. De mange der gæstede markedet viser, at der stadig er brug for et marked kun for knallertdele. På stumpemarkedet i Messecenter Herning var vi også repræsenteret med en stand med ca. 25 knallerter og flere af vores medlemmer til at snakke med de mange gæster, der kom forbi til en knallertsnak.

På generalforsamlingen kom Orla Christensen med et forslag om at lave et løb for de ældste knallerter på lidt mere fladt terræn. Der blev snakket en del om, at for at får lidt volume på, måtte vi også have nogle af de nyere knallerter med. Det blev til et løb med knallerter fra årgangene frem til 1964 og en gruppe fra 1965 og op. De ældste kørte en lidt kortere rute og midt på ruten mødtes vi alle ved købmanden i Havredal. Derfra kørte vi samlet tilbage til Uhrebanen hvor pølsevognen ventede med både bøfsandwich, ribbenssandwich, hotdogs, sodavand og øl. Og så blev der ellers hygget igennem.

I bestyrelsen har vi fået så meget positivt respons, at vi den 1. august 2020 igen afholder et lignende arrangement. Programmet for dagen følger så snart vi har det på plads, så hold øje med vores hjemmeside og sæt allerede nu kryds i kalenderen.

I november var der åbent hus hos MopedSpeed i Aarhus, hvor flere af de ca. 40 fremmødte på forhånd havde mailet deres indkøbsliste til Michael så han kunne finde varerne frem. Der var sørget for både rundstykker, kaffe og wienerbrød.

På efterårets stumpemarked i Herning var vores stand rigtig godt besøgt og vi var repræsenteret med ca. 25 knallerter hvoraf der var en god blanding af restaurerede og så nogle af dem med rigelig med patina  Udstillingen gav også, som den i foråret, flere nye medlemmer i vores klub.

Til slut vil jeg gerne takke alle dem der i årets løb har arrangeret løb i Aktiv regi. Og alle dem der gang på gang møder op når vi mangler hjælp.

Formanden
Kurt Oxbøll

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Indtægter 270.425 Udgifter 232.679 årets resultat 37.679 Egenkapital 376.396.budget for 2020 261.000.
Regnskab og budget godkendt.

Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsatte forslag til valg af revisor samt revisorsuppleant. Så der kun vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Forslaget blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bo Jensen genvalgt

Kurt Oxbøll genvalgt

Tage Jespersen genvalgt

Niels Plauborg nyvalgt

Valg af bestyrelsessuppleant

Svend Aage Mark

Valg af revisor

Torben Heilsberg

Valg af revisorsuppleant

Jens Erik Nørgård Nielsen

Eventuelt

Formanden omtalte at bestyrelsen arbejder på at arrangere en sommerudflugt og bad om forslag fra salen.

Forslag til sommerudflugt fremsat fra salen. Kartoffelmanden Brønderslev veteranknallert museum, Størers samlingen Assens

Foredrag

Ved Dorthe Laursen præsident for Maxi girls Salling

Veteran knallertkørsel for kvinder Maxi girls blev startet af Dorthe og en veninde men er i dag ca. 50 medlemmer. Som naturligvis alle kører Puch Maxi med Arla kasse og rævehale. Spændende foredrag om pigers interesse for veteranknallert kørsel og deres oplæring af små reparationer på deres knallerter så de er selvhjulpet under deres køreture. Dorthe fortalte om deres køreture og viste billeder fra turene især Skagens turen som er blevet vist på Tv Midt Vest.

Meget spændende foredrag om kvinders interesse i forhold til kørsel på veteranknallerter.