Generalforsamling – 19. juni 2021

Valg af referent

Tommy Hansen

 

 

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

 

Formandens beretning

Det er svært at skrive noget uden at coronaen kommer til at dominere, det har været et stille år præget af aflysninger og udsættelser overalt i samfundet.

Ingen bestyrelsesmøder, ingen stumpemarkeder og udsættelse af generalforsamlingen. Den eneste der har holdt fanen højt og sørget at vi ikke helt har mistet modet, det er vores redaktør.

Ove har utrætteligt fortsat sit fantastiske arbejde med vores blad, en stor tak til ham.

Vi i bestyrelsen var kommet på et stort stykke arbejde med kontingentopkrævningen, Idet vores gamle bank lige havde aflyst de aftaler der var vedrørende PBS betalinger af kontingent. Så der var jo nogen der havde overset det udsendte giroindbetalingskort. Det var måske hængt op på opslagstavlen eller lagt i bilen og derefter glemt uden at blive betalt. Det er der nu rettet op på så så vi nu er på 549 medlemmer.

Som i jo nok har bemærket, er det i bestyrelsen besluttet, at der ikke i år bliver udnævnt nogen til titlen som ÅRETS knallertmand. Dette bliver dog genoptaget igen, når der begynder at blive lidt gang i samfundet igen.

Jeg har desværre hørt, at der ikke vil blive afholdt nytårskur i Lemming mere, da det er blevet for stort et arbejde for Alice og Christian at stå med. Man må håbe, at der bliver arbejdet med en plan for noget hjælp til dem så vi kan fortsætte denne tradition.

Vi må også udsætte udflugten, som heldigvis kun var i planlægningsfasen, den vil vi selvfølgelig fortsætte planlægningen af.

Årgangsløbet måtte også aflyses grundet stramninger af forsamlingsreglerne. Vi havde 75 tilmeldte og der måtte kun forsamles 50 personer, og da vi ville derefter ikke afholde løbet hvis alle ikke kunne deltage.

Det samme gjorde sig også gældende med vores julehygge hvor vi plejede at få gløgg og æbleskiver og et foredrag af en slags. Det vil vi selvfølgelig også tage op igen til vinter.

Men det er ikke sort det hele. Der blev da afviklet flere løb i Aktiv regi og hvor der med opfindsomhed og masser af sprit og vi kunne undgå den store kontakt mellem deltagerne

Vi håber, at vi i år kan afvikle årgangsløbet med maks. antal og hvis der kommer stramninger igen, bestiller vi bare 2 pølsevogne, så vi kan komme ud at køre der er jo masser af plads derude.

Det kan på nuværende tidspunkt oplyses, at der bliver stumpemarked i Vildsund lørdag den. 3 juli 2021
Års stumpemarked lørdag den. 2. oktober 2021.
Herning stumpemarked i MCH lørdag den. 20 november 2021.

Det var alt jeg havde for denne gang, tak fordi i lyttede.
Beretningen blev godkendt.

 

 

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskab og budget.

Resultatopgørelse 2020: Indtægter 243.959 udgifter 224.065 årets resultat: 19.895

Passiver i alt: 405.654

Budget: Budget 2020 indtægter 231.000 udgifter 226.000 resultat 5.000

Budget 2021 Indtægter 195.000 udgifter 187.000 årets resultat 8.000

Regnskabet blev godkendt.

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tommy Hansen Genvalgt

Britta Farcinsen Genvalgt

Anders Møjbæk Genvalgt

Kurt Oxbøll Genvalgt

 

Valg af bestyrelsessuppleant

Svend Aage Mark Genvalgt

 

Valg af revisor

Torben Heilsberg Genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant

Jens Erik Nørgård Genvalgt