Generalforsamling – 18. januar 2014

Referat og formandens beretning.

 

Referent

Tommy Hansen

 

Deltagere på generalforsamlingen

ca. 45

 

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

Formandens beretning

Godkendt

 

Regnskab

Godkendt

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kurt Oxbøll (genvalgt)
Lars Jensen (genvalgt)
Ove Dürr Jensen (nyvalgt)
Suppleanter 1 år
Knud Grønne Fjelstervang
Erik Odgaard Ejstrupholm
Valg af revisorer.
Michael Svarre (genvalgt)
Steen Jensen (genvalgt)
Valg af revisor suppleant.
Leif Hansen

Eventuelt

Der har været rettet henvendelse til Motor Historisk Samråd for at undersøge om et medlemskab, kunne være en fordel for os, rent forsikringsmæssigt.

Et medlemskab vil give en kontingent stigning på 20 kr. pr medlem 10,500 kr. pr år

Motor Historisk Samråd har aldrig svaret tilbage.

Orla kunne meddele at der tidligere har været kontakt (se i arkivet)

Christian Langborg har været i kontakt med GF- forsikring som kan tilbyde en veteranknallert forsikring, som gælder fra 15. marts til 31. oktober. Forsikringen er ikke øremærket og koster 431,00 kr. pr. knallert. Afgift til staten udgør 230,00 kr. pr knallert.

Se i øvrigt GF-forsikrings hjemmeside. Til sammenligning koster en veteranknallert forsikring hos Fyns forsikring 390,00 kr. pr. knallert. Denne er dog øremærket.
Ewald Henneberg Viborg var inviteret til at fortælle om renovering og opbygning af Vincent motorcykler som han har stor erfaring med at total renoverer.
Ewald havde medbragt en film som viste en total renovering af en Vincent til alles underen havde denne renovering kun taget ham 200 arbejdstimer.

 

Formandens beretning

Når jeg kigger tilbage på 2013 er der ingen tvivl om, at det på mange måder har været et utrolig spændende år. Dette skal ikke mindst ses i lyset af sidste års beslutningen om, at vi ville udgive vores eget knallertblad. Nogle af de udfordringer vi stod med i den forbindelse var, om klubben på den lange bane kunne løfte opgaven med at have sit eget klubblad. Ville vi være i stand til at producere stof nok til bladet nu, hvor vi skulle lave det hele selv og sidst men ikke mindst, hvordan ville I som medlemmer af Aktiv tage imod Aktiv Knallert Forum.

I dag er vi i bestyrelsen ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning, det går fornuftig med at skaffe stof, økonomien i bladet er sund og det er blevet langt nemmere at lave et blad der målrettet til vores klub. Og mest af alt, er vi af den opfattelse, at I som læsere af bladet, er godt tilfredse. Jeg vil dog benytte lejligheden til at minde jer om, at klubbladet aldrig bliver bedre end det stof, i som medlemmer bidrager med.

I forhold til Aktiv Knallert Forum vil jeg gerne takke Ove Dürr for det store stykke arbejde og enorme angenemt han ligger i vores klubblad. Uden ham havde dette ikke været mulig.

 

Medlemmer

2013 kastede også ganske mange nye medlemmer af sig, jeg tror næsten, at vi satte rekord. I alt blev det til 73 nye medlemmer, hvilket må siges, at være særdeles flot.
Det betyder at vi ved årsskiftet var 525 medlemmer i Aktiv.

Det at vi i 2013 har budt 73 nye medlemmer velkommen til klubben afspejler også det der sker rundt i de andre klubber. Alle klubber melder om en relativ stor tilgang af medlemmer, ud fra dette kan vi vist godt konkludere, at vores fælles interesse nok skal overleve i de kommende år.

 

Løb og arrangementer

2013 har naturligvis ikke kun stået i medlems hvervning og klubbladets tegn. Arrangementskalenderen har traditionen tro været fyldt til bristepunktet med et bredt udvalg af stumpemarkeder og løb. Jeg har for sjov regnet lidt løst på, hvor mange kilometer der egentlig bliver kørt på knallert om året til Aktive arrangementer. Ifølge kalenderen har der i 2013 været afholdt hele 17 løb. Hvis man regner med, at der gennemsnitlig har været 50 deltagere til hvert løb og at der gennemsnitlig er kørt 50 kilometer til hvert løb ender regnestykket med at give 42.500 kilometer. Hertil kommer kilometerne fra alle de ture, der er kørt fast hver uge rundt omkring eks. I Lemming. Mit umildt bare skøn er, at der hvert år køres på den anden side af 50.000 kilometer i Aktiv regi, hvilket er ganske imponerende.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, der har brugt tid på at arrangere disse arrangementer. Uden jer, var klubben ikke det den er i dag.

 

Stumpemarkeder

Viborg
Lørdag den 23. februar holdte klubben sit årlige stumpemarked i Viborg, her havde 61 kræmmere fyldt en stor hal op med veteranknallerter og reservedele. Til trods for, at vi i sidste øjeblik måtte ændre adressen og at det var rigtig koldt udenfor, var markedet også denne gang godt besøgt med ca. 900 besøgende. Vi skal selvfølge beklage at vi måtte ændre adressen i sidste øjeblik, men den hal vi første omgang havde fået stillet i udsigt var fyldt med noget andet. Hele dagen var der godt gang i handlerne og flere af de besøgende kunne berette om mange fine stumper. I bestyrelsen synes vi det er fedt, at vi kan være vært for et stumpemarked, hvor der kun er veteranknallerter, veteranknallert stumper og knallerthygge tilstede. Der skal her fra lyde en stor tak til Alle der har hjulpet i forbindelse med stumpemarkedet.

Pt. Er vi i fuld gang med lægge sidste hånd på det kommende stumpemarked i Viborg den 22. februar. Vi håber selvfølgelig at rigtig mange af jer får mulighed for at kigge forbi denne dag og forhåbentlig gøre et par gode handler. Jeg skal sige fra Lars og Tommy, at det stadig er muligt at for en stand.

Herning og Fredericia
Også i 2013 har klubben traditionen tro haft stande på stumpemarkederne i Herning og Fredericia. Alle gange har standene været godt besøgt af medlemmer og andre knallert interesserede som har kigget forbi til en hyggesnak, eller brugt standene som mødested til udveksling af stumper. Vi har nogle gange diskuteret i bestyrelsen om, hvor vidt vi skulle blive ved med at have standen i Herning, set ud fra at dette stumpemarked ikke er hvad det har været. Faktisk synes vi, at den eneste udvikling der er i Herning er, at gangene bliver bredere og bredere. Vi er dog kommet til den konklusion, at vi fortsætter, da vi synes det er en ganske hyggelig måde at møde nye og gamle medlemmer på.

I forhold til stumpemarkedet i Fredericia vil jeg gerne rette en speciel tak til Børge Schmidt som venligst udlåner en del af sin stand til dette formå. Samtidig vil jeg også gerne takke Elsa og Christian for, at de gang på gang bruger en hel weekend på at repræsenterer klubben her.

 

Sociale medier og hjemmeside

2013 blev også året, hvor Aktiv begyndte at bruge de sociale medier Facebook og Instagram. Vi tror på, at disse medier kan være med til at øge interessen for klubben og for veteranknallert branchen som helhed blandt den lidt yngre generation, da de bruger disse medier rigtig meget. Efter nogens mening – helt sikkert for meget.
Hvis I ikke allerede har besøgt disse sider, vil jeg opfordre jer til det, næste gang i surfer rundt på internettet.

Klubbens hjemmeside er som altid godt besøgt. Der er efterhånden en del medlemmer der har fået et login til siden, så de på den måde kan få glæde af de ting der ikke er tilgængelig for offentligheden. Så som medlemsliste, klubblade og meget mere. Også her skal der lyde en opfordring til at få et login til hjemmesiden, hvis I ikke allerede har et.

 

2014

Noget af det jeg vil bruge lidt tid på i 2014 sammen med den øvrige bestyrelse er, at få kigget den struktur vi har i bestyrelsen efter i sømmende. Vi har efterhånden haft den nuværende struktur i mange år og jeg tror tiden er inden til at evaluere om den stadig passer. Bl.a. Har vi en udfordring omkring lokalredaktør posten, efter vi er begyndt med at lave vores eget blad.

Afslutningsvis vil jeg opfordre jer til at sætte kryds i kalenderen den lørdag den 1. februar kl. 11.30. hvor klubben arrangere Stegt flæsk og Classic Knallert Race på Mønsted Kro. Dette er en type arrangement som jeg på et tidspunkt efterlyste i bladet. Jeg synes at vi er rigtig gode til at mødes i sommer halvåret, men når det gælder de kolde måneder synes jeg det halter lidt. Derfor skal der lyde en særlig tak til Benny fra Viborg, der hurtig var klar med ideen til ovennævnte arrangement.