Generalforsamling – 17. januar 2015

Referat fra Generalforsamlingen den. 17. januar 2015

Formanden bød velkommen til de ca. 50 medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen.

 

Udnævnelse af årets knallertmand

Om årets knallertmand kan siges, at han er en rigtig god kammerat og altid meget hjælpsom. Man går aldrig forgæves, hvis man har brug for hjælp, han er en ildsjæl og var med ved opstarten af knallert stumpemarkedet i Viborg.
”Det er mig en glæde at udnævne Jens Erik Jensen Tjele som årets knallertmand”
”Da Jens Erik ikke kan være til stede i dag vil Præmieoverrækkelsen ske den 7. marts 2015 i Tjele,
Idet der denne dag er åbent garage møde hos Jens Erik, ”sagde formanden

 

Valg af dirigent

Ib Farcinsen Herning

Christian Langborg henviste til, at der ifølge vedtægterne skulle stå valg af referent på dagsorden.
Det tages til efterretning.

 

Valg af referent

Tommy Hansen

 

Formandens beretning

Indledningsvis vil jeg ønske jer alle et godt 2015.

Set fra min stol har 2014 i det store hele været et godt år for Aktiv. Interessen for vores klub er stadig i en positiv udvikling, dette afspejler sig både i medlemstallet og på antal deltagere til klubbens arrangementer.

I det hele taget synes jeg, at interessen for veteranknallerter som helhed er voksende. Et af de steder, hvor aktiviteterne er steget markant det sidste år, er på det sociale medie Facebook. Her findes efterhånden adskillige grupper, hvor veteranknallert entusiaster udveksler alt fra tips og gode råd til stumper og hele køretøjer. En af de ting jeg har lagt specielt mærke til er, at der faktisk er et stort antal unge mennesker, som er særdeles aktive i disse grupper. Dette er en udvikling, jeg hilser meget velkommen, for hvis vores fælles hobby skal bestå i fremtiden, er det ganske enkelt nødvendigt, at den yngre generation kommer ind i varmen og stille og roligt tager over.

På aktivitetssiden har 2014 traditionen tro budt på et bredt udvalg af arrangementer. I årets første måneder stod den på nytårskur, generalforsamling, stumpemarked i Viborg og som noget nyt, et foredrag om klassisk 50 ccm race på Mønstedkro. Fra tidlig forår og til langt hen på efteråret, har der været afholdt en lang række supergode løb og arrangementer. Sidste år havde jeg forsigtig regnet på, hvor mange kilometer der blevet kørt på veteranknallert om året i Aktiv regi. Dette har jeg ikke gjort i år, men jeg er helt sikker på, at det er flere end i fjor. For alle arrangementer gælder, at de har været arrangeret af aktive medlemmer og lad mig benytte denne lejlighed til at takke jer alle for det store engagement I har lagt i de forskellige aktiviteter uden jer, havde vi ikke den klub vi har i dag.

Årets stumpemarked i Viborg blev igen, set med bestyrelsens øjne en stor succes. Flere kræmmere, flere besøgende og større overskud end året før, hvad mere kan man forlange. Det at holde et så relativt stort arrangement, kommer ikke af sig selv. Der er mange gøremål, der skal laves kaffe, der skal steges pølser og meget, meget mere.

I den forbindelse har vi brug for ekstra hænder. I 2014 valgte vi, at inviterer hjælperne fra stumpemarkedet til en gang stegt flæsk med persillesovs på Mønstedkro som tak for hjælpen. Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at takke alle jer der gav en hjælpende hånd.

Også i 2014 har klubben traditionen tro haft stande på stumpemarkederne i Herning og Fredericia. Alle gange har standene været godt besøgt af klubbens medlemmer og andre knallert interesserede som har kigget forbi til en hyggesnak, eller brugt standene som mødested til udveksling af stumper.

Også her vil jeg benytte lejligheden til at takke jer der på den ene eller den anden måde har givet en hjælpende hånd.

Klubbladet kører efter de retningslinjer vi vedtog for et par år siden og selvom der selvfølgelig har været en del spænding om at sikre en rimelig kvalitet på både indhold og tryk, synes jeg opgaven er blevet løst tilfredsstillende. Vi fortsætter i samme stil og udvider gerne sideantal i det omfang, der er tilstrækkeligt stof tilgængeligt.

Jeg er stolt over, at vi for første gang i bladets historie kunne servere hele 40 sider i september-nummeret 2014. Jeg vil dog gerne slå et slag for, at bladets indhold ikke kommer af sig selv. Medlemmerne er fortsat meget velkomne til at indsende såvel billeder som tekst, ligesom gode idéer til reportager altid vil blive taget godt imod. Vores redaktør skulle jo nødigt pådrage sig en arbejdsskade…

Som jeg nævnte indledningsvis i starten af denne beretning, har 2014 i det store hele været et godt år for Aktiv. Bestyrelsen har tacklet de forskellige arbejdsopgaver i god ro og orden, om end Christian Langborg-Hansen i slutningen af august valgte at forlade bestyrelsen af forskellige årsager. Efterfølgende har suppleant Erik Odsgaard udfyldt den ledige plads i bestyrelsen, hvilket Erik vil gøre ind til senere i dag, hvor vi forhåbentlig kan vælge et nyt bestyrelsesmedlem.

Christians arbejdsområder er i perioden blevet varetaget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og der vil finde en ny fordeling sted, når vi kender sammensætningen af den nye bestyrelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en tak til Christian for hans indsats og engagement for klubben i hans tid i bestyrelsen.

Klubbens hjemmeside har igen i år været godt besøgt, men når det er sagt, kommer vi ikke uden om, at den har været lidt død i det sidste kvartal. Det at have en inaktiv hjemmeside, kan vi som landets suverænt største veteranknallertklub ikke leve med. Derfor har vi i bestyrelsen haft nogle drøftelse om, hvordan vi igen får en aktiv hjemmeside. I vores drøftelser har vi snakket om flere ting, bla. Om, hvorvidt vi selv skal administrerer hjemmesiden, eller om vi med fordel kan udlicitere den, for ikke at være alt for sårbar.

Vi har også snakket om, hvorvidt tiden var inde til at lave en helt ny hjemmeside, da vi flere gange har fået lidt stikpiller til den eksterne hjemmesides opbygning og design.

Beslutningen er, at vi har indgået et samarbejde med en ekstern partner til opbygning og vedligeholdelse af en ny hjemmeside.

Den nye hjemmeside forventes klar omkring sommerferien i år og ind til da, vil den gamle hjemmeside blive opdateret med de mest nødvendige ting.

2014 blev desværre også året, hvor der skete en begivenhed af dyb tragisk og urimelig karakter. Et af klubbens mangeårige medlemmer pådrog sig så store kvæstelser i en soloulykke på veteranknallert, at han afgik ved døden. På vegne af bestyrelsen, sender jeg vor dybeste medfølelse til familie og venner. Æret være hans minde.

Jeg vil nu afslutte mit tilbageblik på fortiden og vende tilbage til nutiden. I bestyrelsen er vi pt. i gang med at lægge sidste hånd på det kommende stumpemarked i Viborg og vi glæder os allerede til at slå dørene op til forhåbentlig endnu en succesrig begivenhed. Arbejdet med Viborg-markedet er én af klubbens store opgaver, som står og falder med indsatsen fra et større antal frivillige hjælpere.

Skulle der være nogen af jer som har lyst til at give en hjælpende hånd, må i meget gerne sige til – og gerne i dag.

Henning Boye

Formand

 

Årets regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet

 

Anvendelse af overskud

Fremtidige udgifter: 25 års Jubilæum i 2017

 

Indkomne forslag

Ingen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henning Boye Christensen (genvalgt)
Torben Heilsberg (genvalgt)
Tommy Hansen (genvalgt)
Benny Vorre (nyvalgt)

 

Valg af suppleanter

Erik Odgaard
Carsten Bitsh
Valg af revisor:
Michael Svarre (genvalgt)
Sten Jensen (genvalgt)

 

Valg af revisor suppleant

Leif

 

Eventuelt

Christian Langborg sagde følgende: Er Aktiv blevet en loge?”-Han mente, bestyrelsen skjulte referater fra bestyrelsesmøder, fordi de ikke er offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Honorar i form af en middag på Mønsted Kro, til medhjælpere på stumpemarkedet i Viborg, påpegede han, at han var imod som dem eneste i bestyrelsen.

Han var skuffet over, at hjemmesiden skulle laves om, da han har brugt hundredvis af timer på den og fået megen ros for den.

Desuden er hjemmesiden misligholdt, og hans indlæg på samme, efter han forlod bestyrelsen blev slettet. Christian Langborg ytrede at han stadig står som webmaster af hjemmesiden, og at vi skulle være opmærksomme på, at der er ophavsret på hjemmesiden.

Orla kommenterede, at det var en skam, at Christian Langborg ikke forlod bestyrelsen på en sådan måde, at han stadig kunne havde forsat med at styre hjemmesiden, men den situation er desværre forpasset.

Henning svarede: “Vi er ikke en loge men medlemmernes klub, og arbejder udelukkende for deres interesser, og bestyrelsens referater har ikke været på hjemmesiden, fordi de fremtidige arrangementer endnu kun var på tegnebrættet og ikke færdigbehandlet.”

Tidligere referater samt kommende referater vil blive lagt ud på hjemmesiden i nær fremtid.

Henning oplyste at hjemmesiden desværre har været i bero i 4. kvartal 2014, og som før omtalt arbejdes der på oprettelse af ny hjemmeside.

Orla:” Hjemmesiden må ikke gå død, da det er et vigtigt redskab.”

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Foredrag om veteranrestaurering

Ewald Henneberg Viborg, var inviteret til at fortælle om restaurering af en Citroen fra ca. 1920, der blev vist en film hvor man slavisk kunne følge restaureringen, fra start til slut.

Efter nogle år gik det galt med køleren, så der måtte fremstilles en ny, Ewald fremviste et element af den nye køler, ved fremstillingen var der brugt 7,5 m₃ messing plade og 80 m rør, der var boret 1600 huller i messing pladerne, materialerne til køleren kostede 10.000 kr. arbejdet tog 3 uger. Imponerende projekt.