Hanstholmløbet 2017

Af Bjarne Nielsen

Lørdag den 5. august blev Hanstholmløbet afholdt for 17. gang, med deltagelse af ca. 40 kørere. Dagen startede med morgenkaffe i Nors og kl. ca. 10.30 startede vi op, og kørte til rastepladsen v.  Vandet Sø. Efter en kort pause her, gik turen til Klitmøller, og med cykelstien til Hanstholm, hvor der blev holdt pause ved Færgegrillen (Det er her der kan købes STORE is). Efter ca. 45 min pause gik turen videre til Vigsø, til en kort pause, herefter turen på ca. 15 km. til Nors Sø i et stræk. Efter den korte pause her, hjem til pølser, øl og vand. Turen blev som sædvanligt kørt i tørvejr, og kun en enkelt måtte på servicevognen.