Valg af referent Tommy Hansen   Valg af dirigent Ib Farcinsen   Bestyrelsens beretning Året 2021 startede også med aflysninger på stribe overalt i Danmark.Generalforsamling i 2021 med ca. 35 fremmødte.Stumpemarkedet i Aars måtte vi desværre aflyse.På Stumpemarkedet i MCH Herning var vi også repræsenteret med en stand med ca. 25 knallerter....

Valg af referentTommy Hansen  Valg af dirigentIb Farcinsen Formandens beretningDet er svært at skrive noget uden at coronaen kommer til at dominere, det har været et stille år præget af aflysninger og udsættelser overalt i samfundet.Ingen bestyrelsesmøder, ingen stumpemarkeder og udsættelse af generalforsamlingen. Den eneste der har...

Udnævnelse af årets knallertmand Bestyrelsen har valgt Torben Hielsbjerg Nielsen Skive som årets knallertmand Torben er tidligere kasserer i Vkka og nuværende revisor. Han restaurerer mange knallerter og arrangerer ture i Vkka regi. Når vi har brug for en hjælpende hånd til forskellige arrangementer, er han...

Udnævnelse af årets knallertmand Han har i en del år arbejdet med knallerter og har en rimelig samling af et gammelt dansk knallertmærke. Han er tro mod “mærket” når han renoverer, men lader den også gerne beholde den patina som kommer med årene. Når det gælder hjælpsomhed,...

Referent: Tommy B Hansen Dirigent: Ib Farcinsen Udnævnelse af årets knallertpar Det er et par der har fortsat en god tradition som andre havde opgivet. Den første lørdag i det nye år samler de knallertfolk til nytårskur på deres ejendom i Lemming. Når vi ankommer er der tilmelding som Christian...

Referent: Tommy B Hansen Dirigent: Ib Farcinsen   Udnævnelse af årets knallertmand Bestyrelsen i Aktiv har i 2016 valgt at tildele dette skulderklap til en person som uden tvivl, kun kan betegnes som rigtige ildsjæl og klubkammerater. Valget af årets knallertmand er et eller andet sted, lidt specielt og så alligevel...

  Udnævnelse af årets knallertmand Årets knallertmand skal denne gang korrigers til årets knallertpar. Bestyrelsen i Aktiv har i 2015 valgt at tildele dette skulderklap til par som uden tvivl, kun kan betegnes som rigtige klubkammerater. På det personlige plan vil jeg specielt fremhæve, at årets knallertpar altid...

Referat fra Generalforsamlingen den. 17. januar 2015 Formanden bød velkommen til de ca. 50 medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen.   Udnævnelse af årets knallertmand Om årets knallertmand kan siges, at han er en rigtig god kammerat og altid meget hjælpsom. Man går aldrig forgæves, hvis man har...

Referat og formandens beretning.   Referent Tommy Hansen   Deltagere på generalforsamlingen ca. 45   Valg af dirigent Ib Farcinsen Formandens beretning Godkendt   Regnskab Godkendt   Valg af bestyrelsesmedlemmer Kurt Oxbøll (genvalgt) Lars Jensen (genvalgt) Ove Dürr Jensen (nyvalgt) Suppleanter 1 år Knud Grønne Fjelstervang Erik Odgaard Ejstrupholm Valg af revisorer. Michael Svarre (genvalgt) Steen Jensen (genvalgt) Valg af revisor suppleant. Leif Hansen Eventuelt Der har været rettet henvendelse til Motor Historisk Samråd...

Valg af dirigent Ib Farcinsen   Formandsberetning for året 2012 Allerførst vil jeg byde velkommen til alle, der er mødt op her til generalforsamlingen. Jeg vil her i min formandsberetning prøve at ridse noget af det op, der er foregået i klubben for året 2012. Aktiviteterne startede allerede med nytårskur hos...

Efter afholdelse af generalforsamlingen, i Veteranknallertklubben Aktiv, fortalte fhv. journalist ved tvmidt/vest Per Hansen, på en sjov og underholdende måde, om nogen af de mange “originaler” han har mødt og lavet udsendelser om i Midt- og Vestjylland.   Valg af dirigent Ib Farcinsen   Valg af referant Orla Kristensen   Formandens beretning Nu er...

Årets knallertmand: Per Ørum 40’er knallert: Erik Nørup 50’er knallert: Per Nørgård 60’er knallert: Bjarne Riise 70’er knallert: Bjarne Riise   Valg af dirigent Leif Hansen   Formands beretning Orla orienterede generalforsamlingen om baggrunden for kassererskiftet mellem Per Søegaard og Jens Erik Jensen midt i den valgte periode. Han orienterede om bestyrelsens vurdering af stumpemarkedet i...

Dagsorden for generalforsamlingen i vkka lørdag den 14/10 09 kl. 10.00   Valg af dirigent Ove er valgt   Antal medlemmer i klubben 382 – heraf har 108 lavet et login på hjemmesiden.   Forsamlingen spørger ind til bestyrelsens holdning til løbstrøjer Bestyrelsen anbefaler/henstiller til, at de enkelte aktiv-løbsarrangører tilbyder forreste og bagerste kører...

Lørdag den 26. oktober 2008 blev den årlige generalforsamling afholdt, der var mødt ca. 20 medlemmer op. I år var der lagt op til en del nye tiltag i klubben. For at lette bestyrelsens arbejde bl.a. et nyt medlemssystem, som gav anledning til den helt store...

Ove Dürr Jensen blev valgt til dirigent og han kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovlig varslet. Undertegnede blev valgt til referent. Ove gav ordet til Michael Melsen, som fremlage formandens beretning, som uden kommentarer blev godkendt. Per Ørum fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab, hvilket også blev...

Referent: Henning Christensen   Årets generalforsamling blev afholdt den 28 Oktober hos Michael i Lemming, hvor Ca. 20 personer var fremmødt. Dagen startede med morgen kaffe, inden vi gik over til selve generalforsamlingen, hvor Orla traditionen tro blev valgt til ordstyrer, han gav ordet videre til formanden som...