Sted: Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk Deltagere: Tommy Hansen, Anders Møjbæk, Bo Jensen,  Britta Farcinsen,  Ole Jørgensen, Timo Kristensen. Afbud: Tage Jespersen   Valg af referent Timo   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Regnskab / Budget Indestående 388.000   Medlemmer meldt ud / antal medlemmer 38 Slettede pga restance. 26 nye medlemmer. 529 medlemmer.   Evaluering af 30 års jubilæet 25 juni 2022 Kostede...

Sted: Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk Deltagere: Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen,  Ole Jørgensen, Timo Kristensen. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Regnskab / Budget 462.000. kr i Budgettet er der afsat 50.000. kr. Til jubilæet Medlemmer meldt ud / antal medlemmer 527 medlemmer 38 slettede pga. restance. Trods...

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern. Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britt Farcinsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk, Niels Plauborg Gæst: Svend Åge Mark Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Konstituering af bestyrelsen Formand: Tommy B Hansen Kasserer: Britta Farcinsen Næstformand: Timo Kristensen Timo overtager på sigt medlemsadministrationen. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen  Aars...

Sted: Britta Farcinsen Gl vejlevej 34 Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britt Farcinsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk,Niels Plauborg . Gæst: Svend Åge Mark Valg af referent Tommy Hansen Valg af bestyrelsesmedlemmer Bo Jensen - genvalgtOle Jørgensen - nyvalgtTimo Kristensen - nyvalgtKurt Oxbøll - afgåetNiels Plauborg - afgået Valg af bestyrelsessuppleant:Niels Plauborg Valg af revisor:Henning...

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern. Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britt Farcinsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk, Niels Plauborg Gæst: Svend Åge Mark Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2021 Økonomi uændret siden sidst. Budget endnu ikke færdigt. Antal medlemmer 547 medlemmer 6 i restance 25...

Sted: Tommy Hansen Fredbovej 23 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Niels Plauborg Afbud: Tage Jespersen, Anders Møjbæk Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2021 474.000.507 kr. budget som fremlagt på generalforsamlingen Antal medlemmer 552 medlemmer. Nye medlemmer 31 i 2021 Stumpemarked i Aars/Herning Stumpemarkedet...

Sted: Anders, Hjejlevej 121 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Niels Plaugborg, Tage Jespersen, Anders Møjbæk Valg af referent Tommy Konstituering af Bestyrelsen. Formand: Kurt Oxbøll Kasserer: Britta Farcinsen Næstformand: Tommy Hansen Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2020/revision af regnskab i Aktiv Indtægter 82.905 kr. Udgifter 36.302...

Sted: Kurt Oxbøll, Præstegårdvej 12A Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Anders Møjbæk Afbud: Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2020 Regnskab og budget blev genemgået, rettelser til budget blev udarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020 Kurt, Søren, Bo, Tage, er...

Sted: Søren Olsen, Holstebrovej 2, Spjald Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk Afbud: Britta Farcinsen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 Udsat til næste møde. Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020 Kurt Oxbøll, Bo Jensen, Tage Jespersen. Søren Olsen ønsker ikke...

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / Evt brug af mobil pay til nye medlemmer ? Budgettet for 2019 blev fremlagt og...

Sted: Tommy Hansen Fredbovej 23 Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / Skift af Bank/ Stumpemarkeds økonomi Skiftet til Rinkøbing Lanbobank er nu tilendebragt. Det...

Sted: Gl Vejlevej  34  7400 Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / Skift af Bank/ Stumpemarkeds økonomi Skiftet til Ringkøbing Lanbobank skulle nu endelig være på plads. På...

Sted: Præstegårdvej 12A 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Carsten Bitsch. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / skift af bank Ingen ændring i økonomien. Bankskiftet fra Sparekassen Kronjylland til Ringkøbing Landbobank er nu...

Sted: Stengårdsvej 1, Lem Station Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Carsten Bitsch. Valg af referent Tommy Ændring i bestyrelsen Idet Jan Juhl har ønsket at udtræde af bestyrelsen, indtræder 1. suppleant Karsten Bitzh som nyt medlem af bestyrelsen. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for...

Sted: Gadegårdsvej 3, Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Carsten Bitsch. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018. Budgettet for 2018 er i fin balance, medlemstallet er 586. Britta undersøger muligheden for at...

Sted: Holstebrovej 1,  6971 Spjald Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018. Økonomi og budget næste møde. Britta anskafer et hævekort til klubben. Medlemmer i restance/ antal...

Sted: Dalvej 16, Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Afbud: Jan Juhl Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 Kasserern fremlagde budgetet hvor årets resultat er sat til 52.000 kr. Medlemstallet er pt. 599. Medlemmer...

Sted: Gl. Vejlevej 34, 7400 Herning Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen Afbud: Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 599 Medlemmer Økonomi stumpemarkedet Aars 2018 Indtægter 72.607,00 Udgifter 32.408,95 Overskud 40.198,05 Knallertjournalen / hjemmeside Materiale til...

Sted: Fredbovej 23, 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Afbud: Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 Medlemstallet er pt. 588 medlemmer. Tommy tager kontakt til foreningscentralen for rettelse af stamdata. Britta...

Sted: Holstebrovej 1. 6971 Spjald Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Afbud: Britta Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 Budget for 2018 blev fremlagt og godkendt Medlemstal er pt. 591 medlemmer Aktiv Knallertforum....

Sted: Stengaardsvej 1 Lem St. Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Regnskab og budget for 2018 fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Medlemstallet er nu på 616 Medlemmer, som...

Sted: Gl Vejlevej 34 7400 Herning Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen. Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Britta gennemgik budgetet for 2017 det ser fint ud. Medlemstallet er 600 Foreningscentralen (Nye...

Sted: Lars Jensen Finderupvej 40 8800 Viborg Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 594 medlemmer heraf 33 nye i 2017 Budget for 2017 fremlagt på tidligere...

Sted: Bo Jensen - Dahlvej 16, 6900 Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Det afventes i øjeblikket, at de sidste formaliteter falder på plads i...

Dato: 29. januar 2017 Sted: Westergaards Hotel, Bredgade 12 i Videbæk Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen.   Valg af referent Tommy Hansen.   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Konstituering af bestyrelsen Formand: Kurt Oxbøll Jensen, Sunds. Næstformand: Tommy B. Hansen, Sunds. Kasserer: Britta Farcinsen, Herning. Bestyrelsesmedlemmer: Lars...

Dato: 16. januar 2017 kl. 18.00 Sted: Kurt Oxbøll - Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen, Lars Jensen Afbud: Benny Vore Gæst: Ove Dürr Jensen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Status på klubbens økonomi, herunder regnskab Kassereren fremlagde regnskabet som viser et tilfredsstillende...

Dato: 28. november 2016 kl. 18.00 Sted: Tommy Hansen - Fredbovej, Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen, Lars Jensen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Kassereren fremlagde og gennemgik status på økonomien, samt budget for 2017...

Dato: 19. oktober 2016 kl. 18.00 Sted: Bo Jensen – Dahlvej 16, 6900 Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen Afbud: Lars Jensen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Forberedelse til lørdag den 23. oktober Der startes med rundstykker kl 09.00 Gennemgang af de fremlagte...

  Dato: 1. Juni 2016 kl. 18.00 Sted: Kurt, Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Lars Jensen, Bo Jensen Afbud: Benny Vorre Gæst: Nanni Oxbøll   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren fremlagde regnskab og budget, det ser rigtig fint ud.   Status på medlemmer (Tommy) 593...

  Dato: 20. april 2016 kl. 18.00 Sted: Henning, Åboulevarden 40, 6880 Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen, Bo Jensen Afbud: Torben Heilsberg   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Økonomien ser fin ud   Status på medlemmer 589 medlemmer 21 nye medlemmer i 2016   Evaluering...

  Dato: 13. januar 2016 kl. 18.00 Sted: Torben - Ahornvænget 78, 7800 Skive Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren gennemgik resultatopgørelsen for 2015 samt balance pr. 31. december...

Dato: 9. december 2015 - kl.18.00 Sted: Tommy - Fredbovej 23, Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Gæst: Nanni Oxbøll & Niels Teilbæk   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren fremlagde og gennemgik økonomi og...

Dato: 7. oktober 2015 – kl.18.00 Sted: Torben i Skive – Ahornvænget 78, 7800 Skive Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen 1. Valg af referent Tommy   2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   3. Status på klubbens økonomi (Torben) Kasseren gennemgik budgettet. Evt. Kontingent...

Dato: 5. august 2015 – kl.18.00 Sted: Lars Jensen – Finderupvej 40, 8800 Viborg Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Benny Vorre, Ove Dürr Jensen, Lars Jensen Gæst: Nanni 1.    Valg af referent Tommy   2.    Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   3.    Evaluering af den nye hjemmeside Nanni deltog i mødet...

Dato: 3. juni 2015 – kl.18.00 Sted: Henning Boye Åboulevarden 40 Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Fraværende:   Dagsorden   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren gennemgik budgettet   Stumpemarkeder Henning, Lars og Benny har afholdt møde med Års...

Dato: 29. april 2015 – kl.18.00 Sted: Kurt Oxbøll Præstegårdvej 12a Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Fraværende:   Dagsorden   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Udgifter og indtægter for stumpemarked 2015 i Års Indtægt: 52.279 kr Udgifter: 26.818,37...

Dato: 4. februar 2015 – kl.18.00 Sted: Tommy Hansen – Fredbovej 23 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Gæst: Nanni Oxbøll Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Konstituering Ingen ændring   Status på klubbens økonomi Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet for 2015   Status på...

Dato: 7.januar 2015 – kl.18.00 Sted: Torben Heilsberg Ahornvænget 78 7800 Skive Deltagere: Henning Boye, Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Erik Odsgaard, Lars Jensen og Ove Dürr Jensen Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Status fra formanden (Henning) Ny klub nyvk.dk er startet af udbrydere fra midtjysk veteran...

Dato: 20.oktober 2014 – kl.18.00 Sted: Kurt Oxbøll – Præstegaardsvej Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Erik Odsgaard, Lars Jensen og Ove Dürr Jensen Fravær: Henning Boye, deltog på en telefonforbindelse fra Helsingør Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Status fra formanden (Henning) Næste møde   Status på klubbens...

Dato: 18.08.2014 – kl.17.00 Sted: Lars Jensen – Finderrupvej 40 – 8800 Viborg Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Christian Langborg, Lars Jensen Afbud: Ove Dürr Jensen Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst   Vandmærke undersøges af Ove   Yderlig undersøgelse af mulighed med app   Status fra formanden (Henning)   Status på...

Dato: 23.4.2014 kl. 17.00 Sted: Kurt Oxbøll, Præstegårdsvej – Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Torben Heilsberg Henning Boye, Christian Langborg, Lars Jensen, Ove Dürr Afbud: Tommy Hansen   Dagsorden   Valg af referent (Tommy) Henning, da Tommy var fraværende   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt, Uskrevne regler med næste gang   Status på klubbens økonomi Torben gennemgik regnskabet for...

Dato: Torsdag den 30.1.2014 kl.18.30 Sted: Tommy Hansen - Fredbovej 23, 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Henning Boye, Christian Langborg, Ove Dürr & Lars Jensen   Dagsorden: 1. Valg af referent Henning   2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   3. Konstituering Henning fremlagde et oplæg til arbejdsfordelingen i bestyrelsen, denne blev...

Dato: 31.10.2013 Sted: Torben Hielsbjerg – Ahornvænget 78 – 7800 Skive Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Hielsbjerg, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen, Ove Dürr Jensen (Fast gæst) Fraværende: Ingen   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Økonomien er sund og positiv i forhold til...

Dato: 7.8.2013 – kl.18.00 Sted: Hos Christian – Tranekærvej 54, 7400 Herning Deltagere: Torben Heilsberg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Kurt Oxbøll. Tommy Hansen Gæst: Ove Dürr Jensen (Fast gæst) Referent: Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Økonomien er sund og ligger godt i...

Dato: 18.4.2013 – kl.18.00 Sted: Henning Boye – Åboulevarden 40, 6880 Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Hielsbjerg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Gæst: Ove Dürr Jensen (Fast gæst)   Valg af referent Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Jens Erik gennemgik klubbens økonomi...

Dato: 30.1.2013 – kl. 18.00 Sted: Kurt Oxbøll – Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Gæst: Ove Dürr Jensen   Valg af referent Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Aktiv Knallert Forum Ove gav et fint oplæg og status på blad 1....

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen med følgende poster. Formand: Henning Boye Christensen, Tarm. Næstformand: Tommy B. Hansen, Sunds. Kasserer: Jens Erik Jensen, Tjele. Klubredaktør: Kurt Oxbøll Jensen, Sunds. Webmaster: Christian Langborg- Hansen, Herning. Pr/rapport: Torben Hielsbjerg Nielsen, Skive. Merchandise: Lars Jensen, Viborg....

Dato: 15. 11. 2012. Sted: Lars Jensen  –  Viborg. Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen. Fraværende: Henning Boye Referent: Orla   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt.   Gennemgang af forløbet ved opsigelse af medlemskabet af Knallertjournalen Al korrespondance, både breve og mail var rundsendt løbende,...

Dato: 22.8.2012. Sted: Kurt Oxbøll - Sunds. Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen. Fraværende: Henning Boye. Referent: Ingen valgt, men efter egne notater Orla Kristensen.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt.   Siden sidst Evaluering af jubilæumsløbet den 12. maj. Der var bred enighed om at...

Dato: 19.4.2012 Sted: Karl Forup - Funder Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Referent: Henning Boye   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt   Gennemgang af klubbens økonomi v/Jens Erik. Vi har fået flere nye medlemmer end, hvad vi har budgetteret med...

Dato: 08.03.2012 Sted: Jens Erik – Tjele Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Referent: Henning Boye   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt   Konstituering af bestyrelsen Formand: Orla Kristensen Næstformand: Henning Boye Kassere: Jens Erik Lokal Redaktør: Kurt Oksbøl Webmaster / bibliotekar: Christian Langborg-Hansen Tøj ansvarlig:...

Dato: 5.1.2012 Sted: Orla Kristensen – Viborg Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg Fraværende: Michael Svare Referent: Henning Boye   Godkendelse af referat Godkendt   Op/om bygning af ny hjemmeside skal sættes i gang i løbet af foråret Christian kontakter Michael, for at sætte gang i processen.   Generalforsamling Valg:...

Dato: 24.11.2011 Sted: Henning Boye – Skjern Deltagere: Michael Svare, Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg Fraværende: Ingen Referent: Henning Boye   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt   Evaluering af stumpemarkedet i Herning. Klubbens stand var rigtig godt besøgt af medlemmer og andre med samme interesse. Vi...

Dato: 15.9.2011 Sted: Karl Forup – Funder Deltagere: Michael Svare, Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg Fraværende: Ingen Referent: Henning Boye   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Medlemsundersøgelse kommer senere, Kurt gennemgik ny version af ”den lille korte”   Gennemgang af problemet omkring de manglende blade...

Sted: Christian Deltagere: Christian, Karl, Michael, Orla, Kurt, Jens Erik, Henning Afbud: Ingen Referent: Henning   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt, Orla rykker Peder Fredsted for knallert journalens vedtægter.   Evaluering af stumpemarkedet i Herning/Fredericia. Klubbens stand i Herning var som sædvanlig godt besøgt, af medlemmer og andre knallert interesserede. Aktiv kunne...

Deltager: Kurt, Karl, Orla, Christian, Jens-Erik, Henning og Michael Referant: Michael   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Evaluering Mange positive tilbagemeldinger Der var en del arbejde i løbet af dage for bestyrelse incl. Oprydning/gulvvask Vi skal have fundet flere hjælpere til næste år. Vi vurderer, om vi skal betaling for pladserne måske...

Dato: 6. januar 2011 Sted: Orla Deltagere: Orla, Karl, Michael, Kurt, Jens Erik, Christian og Henning Afbud: Ingen Referent: Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status medlemmer Der er sendt ca. 390 indbetalingskort ud til medlemmerne, så den endelige status kan først laves efter sidste indbetalings dato.   Økonomi Jens Erik gennemgik klubbens...

Dato: 27. oktober 2010 Sted: Jens Erik Deltagere: Orla, Karl, Michael, Kurt, Jens Erik, Christian og Henning Afbud: Ingen Referent: Henning   Siden sidst Orla er blevet kontaktet af de andre klubber vedr. fælles blad. Aktiv er pt. i den situation at vi ikke kan lave blad sammen med andre. Dette skyldes...

Sted: Henning Deltagere: Orla, Leif, Karl, Kurt, Jens Erik og Henning Afbud: Michael Referent: Henning   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Kurt sørger fremadsigtet for, at referaterne kommer på hjemmesiden.   Status over medlemmer Klubben har siden maj haft en tilgang på 11 medlemmer og en afgang på 3. Det betyder at klubben pt....

Sted: Leif Hansen Deltagere: Leif, Karl, Michael, Orla, Kurt, Jens Erik, Henning Afbud: Ingen Referent: Henning   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Ingen bemærkninger – godkendt   Gennemgang af medlemssystemet, afgang/tilgang af medlemmer Klubben har  siden 1.1.2010 haft en tilgang af medlemmer på 21, i samme periode har  der desværre også været en...