Vil du være medlem?

Nogle ejer en enkelt knallert, medens andre har snesevis. Nogle restaurerer på livet løs, medens andre holder af at køre løb. Enkelte får lysten styret ved at opstøve reservedele og hengemte køretøjer. Fællesnævneren for alle er dog altid den ægte interesse for veteranknallerter.

 

Formålet med klubben er, at samle personer der har interesse for ældre knallerter. Ved ældre knallerter mener vi, knallerter der er 25 år eller ældre.

 

Vi tilbyder godt kammeratskab og masser af knallertatmosfære for et beskedent kontingent.

Helårligt medlemsskab

Kr. 325

Indmeldelsesgebyr kr. 30,- opkræves ved nytegning.

OBS. Melder du dig ind efter den 1/7 koster almindeligt medlemskontingent kr. 170,- og herefter kr. 325,- årligt.