Bestyrelsesmøde – 9. september 2017

Sted: Holstebrovej 1. 6971 Spjald

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen

Afbud: Britta

Gæst: Ove Durr

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018

Budget for 2018 blev fremlagt og godkendt

Medlemstal er pt. 591 medlemmer

Aktiv Knallertforum. Nye portopriser for 2018

Everton projektet afsluttes i blad 4. Årets julehistorie er skrevet. Ove efterlyser stadig indlæg til bladet fra medlemsskaren, meget gerne en artikel om/fra ældre knallertfolk, som gemmer på en god historie.

Med hensyn til de varslede porto stigninger i 2018, har Kurt været i kontakt med Post Nord, som kunne oplyse, at vores porto vil blive 1.kr billigere til næste år. Dette er vi naturligvis spændte på om holder stik.

Tommy skriver næste indlæg til bladet.

Stumpemarked i Års

Der aftales et møde med Messecenter Aars i november, for at få de sidste detaljer på plads, til vores 2 hjulede stumpemarked i  2018. Kurt undersøger dato for mødet. Plakater og billetter er på plads. Og der vil blive mulighed for, lige som i år, at betale med mobil pay Der vil ligeledes som, i år,blive mulighed for at kræmmerne kan købe kaffe og rundstykker til fornuftige priser.

På vores egen stand udstilles der 5 knallerter.

Tilmeldning foregår til Lars Jensen: 20 28 86 96

Uddeling af opgaver  i forbindelse med vinterarrangementer

Stumpemarkedet i MCH 11. november 2017. Her udstilles ca 30 knallerter . Der er adgang til aflevering af knallerter fredag fra kl. 14.00 og lørdag fra kl. 06.00. Selve stumpemarkedet er åben fra kl 08.00 – 16.00.

Lars sørger for morgenbrød. Vi medbringer hver især kaffe og the.

Julearangementet i Uhre 14. december 2017 med start kl. 19.00, vil bestå af et foredrag med Freddy Pedersen, som er tidligere Dansk mester i rally. Der vil efterfølgende blive serveret gløgg og æbleskiver.

Tilmelding sker til Lars Jensen: 20 28 86 96

Årets knallertmand

Emne til Årets knallertmand er aftalt.

Næste møde

Mandag den. 4. december 2017 kl. 19.00 hos Kurt – Præstegårdsvej 12A, Sunds