Bestyrelsesmøde – 9. december 2015

Dato: 9. december 2015 – kl.18.00

Sted: Tommy – Fredbovej 23, Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen

Gæst: Nanni Oxbøll & Niels Teilbæk

 

Valg af referent

(Tommy)

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi (Torben)

Kassereren fremlagde og gennemgik økonomi og budget. Endelig økonomi og budget fremlægges på bestyrelsesmødet 13. januar 2016

 

Status på medlemmer (Tommy)

599 medlemmer heraf 19 gæstemedlemmer og 52 nye i 2015

 

Status på hjemmeside (Nanni)

ASP Avent arangement i Messecenter Herning. Hvor vi har en stand med knallerter den 4-5-6-7 februar 2016 dette lægges på hjemmesiden. Samt God Jul og Godt Nytår på forsiden

 

Generalforsamling 2015

Lokaler er bestilt i Uhre

Indslag ved Kreidler Per

Pokal og tøj til årets knallertmand bestilles af Lars.

Kaffe, brød, pølser,og drikkevarer, bestilles af Lars

 

25 års jubilæum

8. februar 2017. Det undersøges om et evt jubilæumsløb og tidspunkt kan gennemføres i Silkeborg området, da det var her klubben i sin tid blev etableret hos Kurt Brixus i 1992

 

Niels Teilbæk

Niels Teilbæk havde rettet henvendelse til klubben med nogle forslag vedr. tiltag på hjemmesiden. Niels fremkom med forslag til, et opdelt forum med en brugerside for køb og salg, og en side hvor der kan udveksles erfaringer. Samt 50-60-70 knallerter splittet op på hjemmesiden. Forslagene behandles senere under punkt 9.

 

Visioner og fremtid

Udsat til næste møde

 

Næste møde

Onsdag den. 13. januar 2016 kl.18.00. Hos Torben Ahornvænget 78, 7800 Skive

 

Eventuelt

Bemanding på standen i forbindelse med Asp Avent 4-5-6-7 februar 2016 i Messecenter Herning aftales over mail.