Bestyrelsesmøde – 8. marts 2012

Dato: 08.03.2012
Sted: Jens Erik – Tjele
Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen
Fraværende: Ingen
Referent: Henning Boye

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

Konstituering af bestyrelsen

Formand: Orla Kristensen
Næstformand: Henning Boye
Kassere: Jens Erik Lokal
Redaktør: Kurt Oksbøl
Webmaster / bibliotekar: Christian Langborg-Hansen
Tøj ansvarlig: Lars Jensen
Pr. ansvarlig: Karl Forup

 

Evaluering af generalforsamling og stumpemarked i Viborg.

Generalforsamling: God generalforsamling med god stemning. Ca. 50 fremmødte

Stumpemarked i Viborg: Alt i alt et godt og positivt marked med ca. 900 besøgende. Forbedrings forslag: • Bedre planlægning af indkørsel af kræmmere, tidsplan ændres til næste år • Større hal, så der også bliver plads til motorcykel stumper • Udlicitering af alt forplejning 2.3   Gennemgang og status af klubbens økonomi v/ Jens Erik. God og sund økonomi 442 medlemmer Jens Erik og Christian har send rykkere ud via mail og sms til dem, der ikke havde fået betalt kontingentet til tiden. Dette har haft en positiv effekt, da kun meget få ikke betalte.

 

Redaktion v/ Kurt (mængde af stof til blad to).

Som det plejer

 

Biblioteket og status over denne v/Christian

Herunder manglende filer fra Sanne Lyse, hjemmeside mv. filer fra Sanne Lyse mangler stadig. Orla rykker på bladmødet positive tilbagemeldinger på løbskalenderen fra Fyns, Sønderjyllands og Vestjyllands veteranknallertklub. Henning og Christian tager et møde med Michael Svare i forhold til overdragelse af data mm. Vedr. hjemmeside og forenings centralen Christian lavet i samarbejde med en bekendt et oplæg til en ny hjemmeside.

 

Stumpemarkedet i Herning

Indkøb, vagtskema samt køretøjer på standen. Per Ørum kommer med borde og stole og en Kreidler Karl kommer med en Stafette Lars tager rundstykker og en SCO med Orla tager en flaske med Alle tager kaffe med

 

Gennemgang af 20 års jubilæumsdagen samt alt vedrørende det praktiske

Gennemgang af problemerne vedrørende Knallertjournalen forud for mødet den 10. marts.

Kurt, Orla og Jens Erik deltager i det årlige bladmøde

 

Eventuelt

Else og Christian repræsenterer Aktiv på Børge Schmidts stand i Fredericia

 

Næste møde

Den 19. april kl. 17.00 hos Karl i Funder