Bestyrelsesmøde – 8. januar 2018

Sted: Fredbovej 23, 7451 Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen

Afbud: Tage Jespersen

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018

Medlemstallet er pt. 588 medlemmer.

Tommy tager kontakt til foreningscentralen for rettelse af stamdata.

Britta fremlagde regnskabet samt budget for 2018, som er godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Generalforsamling / årets knallertmand

Generalforsamlingen 20. januar 2018 er i år flyttet til Sunds Sejlklub Skivevej, grundet andet arrangement på Uhre banen. Forslag til næste årets knallertmand vil blive annonceret i blad 4 i 2018, således at medlemmerne har mulighed for at komme med forslag til dette emne.

Bestyrelsen mødes kl. 9.00. Lars sørger for rundstykker, pålæg samt kaffe. Kurt bestiller smørrebrød og drikkevarer.

Foredrag til generalforsamling

Niels Bjørn Hansen fra Castrol motorolier. Det forventes at foredraget ved Niels Bjørn vil have en varighed på 1 time

Stumpemarked i Års

Der er på nuværende tilmeldt 63 stadepladser til stumpemarkedet. Kurt kontakter Aars vedr. plantegning af standene.

Vi mødes fredag den 2. februar 2018 kl. 10.00 for klargøring af stande. 38 kræmmere har meldt deres ankomst om fredagen. Om lørdagen den 3. februar 2018 mødes vi kl.05.30

Uddeling af opgaver  i forbindelse med vinterarrangementer

Bemandingsplan til stumpemarkedet i aars fremsendes til bestyrelsen af Tommy.

Evt. kommende arangementer

Britta undersøger muligheden for et besøg hos WW museet i Ulfborg. Dette er tænkt som et familiearrangement.

Kurt undersøger muligheden for et foredrag med familien Henneberg fra Viborg omkring deres løbsdeltagelse i Bonneville Salts Flats i Utah USA.

Næste møde

12. februar 2018 kl. 19.00 hos Britta Gl. Vejlevej 34, Herning