Bestyrelsesmøde – 7. oktober 2015

Dato: 7. oktober 2015 – kl.18.00
Sted: Torben i Skive – Ahornvænget 78, 7800 Skive
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen


1. Valg af referent

Tommy

 

2. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

3. Status på klubbens økonomi (Torben)

Kasseren gennemgik budgettet. Evt. Kontingent stigning fra 2016 behandles senere. Idet porto udgifterne vil stige. Der arbejdes på at udsende bladene fremover med pp – påtryk for derved at opnå en besparelse. Kasseren fremlægger nyt budget på næste møde.

 

4. Status på medlemmer (Tommy)

601 medlemmer 6 nye siden sidste møde.
Der er kommet et tilbud fra Forenings Administrator til registrering af medlemmer, opkrævning, regnskab, der er 30 dages gratis prøve periode, Torben og Tommy prøver at køre et simulerings program inden der træffes beslutning om overgang til det nye system og økonomien i forhold til nuværende undersøges.

 

5. Status på hjemmeside

Når man går ind i galleriet skal ALLE slettes, idet det er for langsommeligt.
Løbsplader lægges ud på hjemmesiden.
Da mange stadig har problemer med at logge på hjemmesiden laves en ny tekst

 

6. Aktiv Knallert Forum (Ove)

Bladet er godt på vej, indeholdende 5 tegninger omkring jul. Disse er betalt. Besøget hos Jens Erik vedr. artikel er på plads. Se og Hør artikel fra Roskilde i 1955 omhandlende knallertstøj med billedserie kommer i næste blad. Artikel 3 omkring Estlænder knallerter. Der bliver 2 sider i bladet omhandlende stumpemarkedet i Fredericia. Bladet bliver på ca. 40 sider til udsendelse midt i december måned.

 

7. Status på klubtøj

Der er bestilt en prøve pakke af klubbens tøj sortiment til en pris af 800 kr.
Fremover bestilles og betales tøjet direkte til producenten dette vil blive annonceret på hjemmesiden. Rest tøj tages med til Fredericia stumpemarked med sloganet meld dig ind i dag og få en gratis trøje

 

8. Arrangementer (Alle)

a. Stumpemarked i Aars
Var for vores vedkommende et udmærket arrangement. Ca. 2800 besøgende, hvoraf 68 benyttede sig af vores rabatkupon

b. Veteranudstilling i Fredericia
Kurt har tilsagn om Ca. 21 knallerter på klub udstillingen. Udstillere har gratis adgang.
Ankomst tidspunkt undersøges af Kurt
Overskud af knallert forum tages med til uddeling (Tommy)
Dvd en tur på heden(Tommy)
Projektor (Henning)
Trøjer til deltagere samt rundstykker (Lars)
Kaffe (alle)
Banner plakatsøjler (Tommy)

c. Generalforsamling 2016
16. januar kl. 10.00  2016 Uhre
Kurt undersøger lokaler
Årets knallertmand afgøres på næste bestyrelsesmøde

 

9. Behandling af ansøgning

Ansøgning om tilskud fra cykelholdet Team Rynkeby Midt-Vest.
Det blev besluttet, at det ligger uden for vores område.

 

10. Næste møde

Onsdag d. 9. december 2015 kl. 18.00 hos Tommy Fredbovej 23 Sunds

 

11. Evt.

Tommy sender indbydelse ud til hjælpere i forbindelse med besøg hos Hancock i Skive d. 28. oktober 2015