Bestyrelsesmøde – 7. januar 2015

Dato: 7.januar 2015 – kl.18.00
Sted: Torben Heilsberg Ahornvænget 78 7800 Skive
Deltagere: Henning Boye, Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Erik Odsgaard, Lars Jensen og Ove Dürr Jensen

Dagsorden:

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt

 

Status fra formanden (Henning)

Ny klub nyvk.dk er startet af udbrydere fra midtjysk veteran knallert klub.

 

Status på klubbens økonomi, herunder godkendelse af budget og regnskab

Kassereren gennemgik regnskab og budget. Der er budgetteret med et overskud på 14.700 kr. for regnskabsåret 2015 passiver i alt på 156.844 kr. godkendt.
Medlemmer som har mistet girokortet, manglende betaling Torben sender listen til Tommy

 

Status på medlemmer (Henning)
566 medlemmer 9 nye og 11 udmeldte

 

Aktiv Knallert Forum (Ove)

Blad 1 er fyldt op for og bagside er lavet. Tændings artikel 2 del, reportage fra Glumsø, røvskubber (Danmark) artikel Peter Olesen.
Blad nr. 1. 2015 bliver på 32 sider

Henning kontakter andre klubber med hensyn til, om de er interesserede i at komme med i vores kalender. Bladet bliver pt trykt hos Skive Folkeblad, der er mulighed for at få trykt andre steder, det undersøger Ove, udsendelse af bladet hos bladkompagniet undersøges yderligt

 

Hjemmeside

Det blev besluttet, at vi skal have en ny hjemmeside i 2016 men gerne før, måske kan det gøres færdig til juni måned. Ide til ny hjemmeside nyheder på forsiden evt. forum til chat.

Kik (Nyvk.dk) fin overskuelig hjemmeside med lys baggrund. Nyt møde ang. Hjemmesiden er nødvendigt.

 

G-mail

Webmaster

 

Stumpemarked i Viborg

Kurt har annonceret Stumpemarkedet flere steder på nettet hvor det deles af mange. Der er pt. ca. 30 tilmeldinger til stadepladser. Vi bibeholder samme antal stadepladser som sidste år, og vi mødes om muligt til afmærkning af båse fredag ugen før som sidst. Lars undersøger hos brand myndighederne, Tommy kontakter politimesteren i Viborg angående spiritus bevilling. Kurt skaffer armbånd, Lars skaffer proviant, Benny borde og stole film på væg Henning skaffer projekter til fremvisning af en tur på heden mm. Medhjælpere til fejning af gulve og øvrigt hjælp undersøges evt. på generalforsamlingen, øvrige medhjælpere skal afklares senest på næste bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamling

Vi mødes kl. 8.30 Forslag til valg af dirigent Ib / Orla, brød og drikkevarer Jens Erik, Lars.
Køkken Kurt spørger Mona.
Forslag til bestyrelsesmedlem Benny Vorre.
Forslag til bestyrelses suppleanter Carsten Bitsch, Erik Odsgaard.
Evald kommer med et foredrag.

 

Næste møde

Onsdag den. 4. februar 2015 kl. 18.00
Hos Tommy Fredbovej 23 Sunds

 

Evt.

Kurt bestiller nye foldere.