Bestyrelsesmøde – 7. august 2013

Dato: 7.8.2013 – kl.18.00
Sted: Hos Christian – Tranekærvej 54, 7400 Herning
Deltagere: Torben Heilsberg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen
Fraværende: Kurt Oxbøll. Tommy Hansen
Gæst: Ove Dürr Jensen (Fast gæst)
Referent: Henning

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi

Økonomien er sund og ligger godt i forhold til budgettet.

 

Status på hjemmesiden og medlemmer

Christian har opdateret hjemmesiden med T-UM numre, stelnummer oversigt samt div. Håndbøger.

Dags dato er der 136 af medlemmerne der har et log in til hjemmesiden

Klubben har pt. 521 medlemmer det er en tilgang på 24 siden sidste bestyrelsesmøde og en tilgang på 60 siden årsskiftet.

 

Status på merchandise

Efterspørgslen på T-shirt mm. Er ikke overvældende. Der kommer en lille reklame for merchandise i bladet fremover

 

Aktiv Knallert Forum Status fra redaktionen

Der er godt styr på artiklerne til blad 3. og som noget nye har vi fået 4 – 5 annoncører til bladet.

 

Status på stofmængden

Det er vigtig vi husker at prikke til medlemmer der kunne have lyst til at lave en artikel til bladet, da det både vil gøre bladet mere levende og give mere stof.

Ove opfordre til at skabe kontakt, hvis nogen kender til ”ældre” mennesker der ved, eller kan huske meget fra knallertens ungdom, da han meget gerne vil lave et interview med vedkommende.

 

Bladdeling

Christian gennemgik listen som ser sådan ud:

Fyns Veteran Knallertklub

Vestjysk Veteranknallert Klub

Midtjysk Veteranknallert Klub

Sønderjylland´s Veteran-Knallert-Klub

Veteranknallert Klubben Stemplet

Dansk Veteranknallert Klub

Sjællands Veteranknallert Klub

Veteranforsikring Danmark

Veteranposten

Herning Maskiner og Værktøj

V-R Gruppen

Dansk Cykel- Knallert Museum

DVK

Glumsø

Vi har lavet en bytte handel med Museet i Glumsø. Dette betyder at museet fremover får Aktiv Knallert Forum gratis, mod at Aktivs medlemmer kan komme ind på museet til halv pris.

 

Bevilling

Henning og Ove er i gang med en at lave en større artikel til bladet. I den forbindelse skal 12 af klubbens medlemmer samles. Dette vil medføre udgifter til forplejning. Dette er bevilget af bestyrelsen inc. En T-shirt

 

Arrangementer

Årlig knallert træf / dag (punkt fra sidste møde)
Henning arbejder videre med at lave et træf, som formentlig holdes 1. weekend i september 2014

Stumpemarked i Herning lørdag den 16.november og Fredericia 19 – 20 okt.

Jens Erik bestiller stadeplads i Herning. Begge markeder planlægges på næste møde

Stumpemarked i Viborg      

Holdes den 22.2.2014
Christian tilføjer det i aktivitetskalenderen og på hjemmesiden

Foredragsholder til generalforsamling den 18.1.2014

Jens Erik tager fat i X

 

Næste møde

Torsdag den 31. okt. Kl. 18 hos Torben i Skive Ahornvænget 78 – 7800 Skive

 

Evt.

Der har været en forespørgsel til bestyrelsen på, om vi i bladet kunne annoncerer gratis for virksomheder der handler med knallert stumper. Vi er i bestyrelsen enige om, at hvis en virksomhed ønsker at annoncerer i klubbladet, skal de købe en annonce. Er der omvendt tale om en privat person som ønsker, at annoncere med et eller andet, er det selvfølgelig gratis.