Bestyrelsesmøde – 6. januar 2020

Sted: Kurt Oxbøll, Præstegårdvej 12A

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Anders Møjbæk

Afbud: Tage Jespersen

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2020

Regnskab og budget blev genemgået, rettelser til budget blev udarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020

Kurt, Søren, Bo, Tage, er på valg. Søren ønsker ikke genvalg så her skal findes en ny.

Medlemmer meldt ud / antal medlemmer

587 medlemmer 10 er udmeldt. pr 31-12-2019 4 nye i 2020

Årets knallertmand

Britta bestiller jakke til årets knallertmand, samt armbånd til stumpemarkedet

Stumpemarked i Aars

Opmærkning af stande skal måske foretages om torsdagen i stedet for fredag pga. andet arrangement i hallen. Kurt afventer svar på dette, ligeledes hvornår kræmmerne kan ankomme om fredagen. Medlem fra Aars stiller med 2 knallerter til udstilling i forhallen. Bo sørger for pålæg samt drikkevarer til lørdag rundstykker Kurt.

Aktiv knallertforum / hjemmeside

For at få mere aktivitet på hjemmesiden betaler klubben 300 kr. til de medlemmer som indsender en artikel af passende størrelse med foto til hjemmesiden.

Arrangementer/ aktivs løb for gamle knallerter

Veteranknallertløbet for gamle knallerter genemføres igen i år 1. august 2020 på Uhre banen. Der vil igen i år blive serveret mad fra pølsevognen til frokost.

Der arbejdes videre med at arrangere en bustur til Egeskov Slot på Syd Fyn i juni måned 2020. Det meldes der mere ud om senere.

Eventuelt/Generalforsamling 2020

Vi mødes kl. 08.00 Kurt sørger for rundstykker og smørebrød Bo køber pålæg

Med hensyn til valg af revisor står der i vedtægterne valg af revisorer dette ændres til valg af revisor, så der fremover kun skal vælges en.

Næste møde

24. februar kl. 19.00 hos Tage i Lem