Bestyrelsesmøde – 6. januar 2011

Dato: 6. januar 2011
Sted: Orla Deltagere: Orla, Karl, Michael, Kurt, Jens Erik, Christian og Henning
Afbud: Ingen Referent: Henning

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status medlemmer

Der er sendt ca. 390 indbetalingskort ud til medlemmerne, så den endelige status kan først laves efter sidste indbetalings dato.

 

Økonomi

Jens Erik gennemgik klubbens økonomi som ser fornuftig ud.

 

Redaktion

Mængden af stof til blad 1 har været fornuftig, dog er der ikke kommet noget fra medlemmerne, hvilket havde været at foretrække.

 

Vinterarrangementer

Garagemøde hos Puch Ivan fra Gjern, eller Jens Erik – Karl undersøger

Kurt undersøger om der er mulighed for at få en stand ved MC show i Herning den 12.2

Stumpemarked i Herning den 26. marts, Karl bestiller stadeplads. Arrangementet planlægges på næste bestyrelsesmøde.

Else og Christian repræsenterer Aktiv om lørdage til stumpemarkedet i Fredericia på Børges stand

 

Stumpemarked i Viborg 26. februar

På adressen er Vognmagervej 6 Viborg, har vi fået en hal på 1400m2 stillet til rådighed. Stumpemarkedet annonceres i veteranposten, klassisk bil & MC, veteran tidende, knallertjournalen og på hjemmesiden. Jens Erik sørger for kaffe, pølser mm. Vi mødes på adressen fredag den 25. kl.10

 

Vedtægter for knallert journalen

Vedtægterne blev gennemgået, inde det kommende bladmøde som afholdes i sønder Jylland den 23.1.2011. Orla og Henning deltager samt Kurt, eller Jens Erik

 

Næste møde

10. marts kl. 17.30 hos Kurt

 

Evt.

Visitkort gøres tids løse uden bestyrelse

Karl bestiller kasketter og polo – Shirt