Bestyrelsesmøde – 5. januar 2012

Dato: 5.1.2012
Sted: Orla Kristensen – Viborg
Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg
Fraværende: Michael Svare
Referent: Henning Boye

 

Godkendelse af referat

Godkendt

 

Op/om bygning af ny hjemmeside skal sættes i gang i løbet af foråret

Christian kontakter Michael, for at sætte gang i processen.

 

Generalforsamling

Valg: Jens Erik genopstiller til bestyrelsen Kurt genopstiller til bestyrelsen Michael genopstiller ikke til bestyrelsen

Lars Jensen opstiller til bestyrelsen Svend Post opstiller som 1, suppleant Torben H. Nielsen opstiller som 2. suppleant Finn Nielsen opstiller som Billagskontrollantsuppleant

Forplejning: Karl sørger for øl og vand, Jens Erik sørger for rundstykker og pølser.

Vedtægtsændring: Se bilag 1 Henning sørger for ud printning af vedtægter og dagsorden

Indkommende forslag: Se bilag 2

Underholdning: Per Hansen fra TV- Midt vest kommer og fortæller gode historier Christian ligger det på hjemmesiden

Regnskab: Budget godkendt Henning fremlægger regnskab og det kommende års buget på generalforsamlingen

Ordstyrer: Ib Farsinsen vil gerne vælges som dirigent

 

Stumpemarked

Vi mødes i Viborg fredag kl. 10.00 og lørdag kl. 06.00

Evt. Junior medlems ordningen slettes, da den kun er benyttet af 1 person

 

Næste møde

Der holdes konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 21.1.2012 efter generalforsamlingen