Bestyrelsesmøde – 5. august 2015

Dato: 5. august 2015 – kl.18.00
Sted: Lars Jensen – Finderupvej 40, 8800 Viborg
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Benny Vorre, Ove Dürr Jensen, Lars Jensen
Gæst: Nanni


1.    Valg af referent

Tommy

 

2.    Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

3.    Evaluering af den nye hjemmeside

Nanni deltog i mødet under dette emne, og efterlyste nyheder hver måned fra bestyrelsesmedlemmerne. Kurt laver et indlæg omkring kræmmerløbet i august. For at få mere liv på hjemmesiden kan den f.eks også indeholde køb og salg, gode råd, Vkka Løbsplader og Links til reservedele fra udlandet. Under gode råd sender Ove skema til eger beregning til Nanni.
Medlems indmeldelse går direkte til Tommy

 

4.    Status på klubbens økonomi

Torben fremlagde og udleverede budgettet, som ser fornuftigt ud. Torben kontakter Veteran Posten vedr. annonce. Der er opstået en fejl i indmeldelsesgebyret, da der indbetales 30kr. Dette skal ændres til 50kr. Som er et gebyr for oprettelse. Torben kontakter foreningscentralen.

 

5.    Status på hjemmesiden og medlemmer

Mulighed for at komme på instagram. Carsten Bitsch Viborg indsættes på hjemmesiden som 1. suppleant. Galleriet med billeder deles evt. op i årgange.
Vi er pt. 605 medlemmer 8 nye siden sidste møde.

 

6.    Aktiv Knallert Forum

Status fra redaktionen
Bladet er ikke færdigt, men kommer til at bestå af tre artikler.Del 2 omkring estlænder  motorer er på 14 sider. Møde med Per Ørum Spjald omkring op eger af hjul. Portrætartikel med Jens Erik (bageren) forsiden er på plads.

Aftale om besøg hos Peter Olesen Bindslev omkring restaurering med patina.

Kommende aktiviteter til bladet. Annonce om Aars stumpemarked sættes i bladet.

Rabatkuponer til Aars –  og Fredericia Stumpemarkeder udsendes med kommende blad.

Kurt undersøger hos trykstuen, hvad det vil koste at få trykt 2 x 600 rabat kuponer.

Ny hjemmeside husk nyt login.

Porto Post Danmark undersøges af Tommy

 

7.    Arrangementer

a.    Aktivs 2-hjuled stumpemarked
I samarbejde med Aars stumpemarked afholdes 2-hjuled stumpemarked den 19. marts 2016. Vi har den store hal, Aars stumpemarked har den lille hal med motorcykler og vores medlemmer får 50kr. i adgangsrabat ved fremvisning af rabat kupon

b.    Klub stand Fredericia stumpemarked
I samarbejde med Fredericia stumpemarked er vi blevet tildelt en klubstand hvor der udstilles ca. 25 knallerter af forskellige årgange. Der skabes kontakt til medlemmer i nærområdet for evt. deltagelse.
Vores medlemmer får 50.kr i adgangsrabat ved fremvisning af rabat kupon

c.    Aars stumpemarked, efteråret 2015
I samarbejde med Års stumpemarked har vi 25 stadepladser i den lille hal
Vores medlemmer får 50.kr i adgangs rabat ved fremvisning af rabat kupon
(annonce hjemmeside Facebook Henning)

 

8.    Tøjaftale

Der er indgået aftale om køb af  klub tøj direkte fra producent, aftalen er indgået med Klubtryk.dk aftalen linkes til hjemmesiden (Nyhed)

 

9.    Status på rabataftaler

Rabat aftale er indgået med mopped speed.(Nyhed)
Henning kontakter FS1 med henblik på rabataftale

 

10.    Næste møde

7. oktober hos Torben i Skive kl. 18.00

 

11. Evt.

28. oktober 2015 besøg hos Hancok Bryggerierne i Skive med medhjælpere.
(Henning, Flemming, Carsten, Jørgen, Erik, Orla, Maibrith, Per Ø, Søn,)