Bestyrelsesmøde – 5. april 2017

Sted: Lars Jensen Finderupvej 40 8800 Viborg

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen.

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017

594 medlemmer heraf 33 nye i 2017

Budget for 2017 fremlagt på tidligere møde er uændret.

Regnskabet kommer på næste bestyrelsesmøde, idet Britta manglede underskrifter på dokument til banken, for at få adgang til vores konti. Disse dokumenter er nu underskrevet.

Udsendelse af girokort til annoncører i knallertjournalen undersøges hos Torben (Kurt)

Opfølgning Års stumpemarked

Evaluering af stumpemarkedet i Års. Alle var enige om, at det blev gennemført med stor tilfredshed. En stor tak til hjælperne for deres indsats.

Der var ca 900 besøgende 125 havde afleveret deres rabatkupon.

Overskudet på stumpemarkedet blev 43.000 kr.

Næste år må der ikke forefindes biler på standene af hensyn til brandfare.

Stumpemarked i Herning (Udstilling)

Der vil blive udstillet 27 knallerter af forskellige årgange.

Ankomst med knallerter til udstillingen fredag fra kl.16.oo

Bemanding på standen lørdag. 08.00 – 16.00

Formiddag: Kurt, Lars, Verner, Søren, Erik, Mona.

Eftermiddag: Kurt, Tommy, Bent, Karsten,

Kaffe/the medbringes Lars sørger for rundstykker, mad til frokost udleveres af MCH

Status på 25 års Jubilæum

Til 25 års jubilæet er sidste tilmeldningfrist 27. maj 2017. Der skal tilmeldes både til jubilæumsløbet og spisningen om aftenen, idet alle måske ikke deltager i hele arangementet,

Der vil være bruger betaling på drikkevarene til spisningen.

Der indkøbes et kamera til optagelse af køreturen og arangementet.

Ruten til jubilæumsløbet er pt. ikke endeligt tilrettelagt.

Hjemmesiden – Mailadresser i klubben

Bestyrelsens mailadresse i Vkka

Evt.

Vi har fået en henvendelse fra klubtryk.dk på en merpris for ændring af vores logo i en bedre kvalitet på 1.500 kr, samt en mer pris pr del på 25 kr. Dette finder vi ikke rimeligt, da vi jo ikke tjener på klubtøjet Kurt og Britta undersøger andre muligheder for køb af klubtøj.

Verner undersøger muligheden for æresport til jubilæet.

Næste møde

8. maj kl. 19.00 hos Britta Gl. Vejlevej 34, Herning