Bestyrelsesmøde – 4. februar 2015

Dato: 4. februar 2015 – kl.18.00
Sted: Tommy Hansen – Fredbovej 23 Sunds
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen
Gæst: Nanni Oxbøll

Dagsorden:

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Konstituering

Ingen ændring

 

Status på klubbens økonomi

Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet for 2015

 

Status på medlemmer

554 medlemmer deraf 5 nye siden 1. januar

3 udmeldte 58 medlemmer i restance pt.

Der er udsendt rykkere på mail og pr brev til medlemmerne i restance.

Tommy fremsender liste til bestyrelsen på de medlemmer, der er i restance.

 

Status på hjemmeside: (Nanni)

Nanni gennemgik og fremviste oplæg til ny hjemmeside, dette blev godkendt og Nanni arbejder videre på sagen. Dette fremlægges for bestyrelsen senere.

 

Aktiv Knallert Forum

Blad 1 2015 forventes udsendt den 20. februar.

Antal blade til trykning kendes, når medlemmer i restance er opgjort.

Blad 1 tændingen på en 4-takts knallertmotor artikel fra Glumsø Museum.

Bladet er på 40 sider + en løsside i første blad, der arbejdes med en MC artikel til blad 2 & 3

 

Vedtægter

Alder på knallerter (ikke plast knallerter)

Tavshedspligt fra møder

Nyhedsmail medlemsinformation

Eks ekstraordinær generalforsamling

Disse punkter behandles senere.

 

Stumpemarked i Viborg

Hjælpere til stumpemarkedet. Henning 2, Torben 3, Kurt 2

Flere hjælpere, liste sendes til Torben, madbillet til hjælpere Torben.

35 kræmmere har meldt deres ankomst fredag eftermiddag.

Der kan max være 3 personer på en stand med armbånd øvrige 40 kr.

Lars undersøger om brandmyndighederne kan komme fredag eftermiddag.

Kurt medbringer Strømtavle, koste, skraldespande, olietønde, armbånd.

Torben, og Kurt skaffer knallerter til udstilling

Indgangs entre skilt sendes til Ove.

Vi mødes fredag den 21. februar kl. 13.00 i Viborg til klargøring af stande.

 

Stumpemarked i Herning

Torben bestiller stadeplads. Alle deltager undtagen Torben. Per Ørum kontaktes,

Mødetider aftales senere.

 

Stumpemarked i Fredericia

Børge Schmidt kontaktes angående foldere på hans stand.

 

Næste møde

10. april 2015 kl.18.00 Kurt Oxbøll Præstegårdvej 12a Sunds

 

Evt.