Bestyrelsesmøde – 4. april 2012

Dato: 19.4.2012
Sted: Karl Forup – Funder
Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen
Fraværende: Ingen
Referent: Henning Boye

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

Gennemgang af klubbens økonomi v/Jens Erik.

Vi har fået flere nye medlemmer end, hvad vi har budgetteret med budgettet. Dette afspejler sig positivt i regnskabet. Vi er pt. 449 medlemmer og 165 brugere af hjemmesiden

 

Redaktion v/Kurt. Stof til næste blad.

Bestyrelsen undrer sig over, hvorfor blad 2 2012 er reduceret med 4 sider, da Aktiv har sendt flere artikler som ikke har været i blade, bla. Fra NSU træffet i Herning  mm.. Orla kontakter Sanne og undersøger, hvad der er gået galt.

Vi skal sikre os, at de artikler medlemmerne skriver kommer i bladet, Kurt følger op fremadrettet.

Christian har rykket Sanne Lyse for filer af knallert journalen, med den forklaring at hun ikke havde det korrekte program. Christian undersøger og følger op.

Vi skal alle huske at leve op til, at have formandsskabet af Knallert Journalen.

 

Hjemmesiden v/Christian

Christian har haft møde med Michael Svarre vedr. overdragelse af hjemmeside og mailkonto og har lavet et oplæg til en ny hjemmeside. Oplægget er godkendt til videre forarbejdelse.

Vi skal have taget nye billeder af bestyrelsen til hjemmesiden. Vi tager billederne til jubilæet

 

Evaluering af stumpemarked i Fredericia/Herning.

Fredericia – Aktiv havde fået lov til at få et hjørne af Børge Schmidts stand i Fredericia. Standen var godt besøgt.

Herning – Vores stand var som sædvanlig godt besøgt af klubbens medlemmer og andre knallert interesserede. 5 nye medlemmer.

 

Gennemgang af de sidste brikker i forberedelserne til jubilæumsarrangementet.

Se to do liste. Vi mødes fredag kl. 13.00

Vi undersøger om suppleanterne kan komme og hjælpe

 

Eventuelt

Niels Teilbæk som er medlem af klubben, tilføjes som mærkekender til blæsekølet Puch sammen med Ivan Pasgaard i Knallert Journalen.

 

Næste møde

22. August kl. 17.00 hos Kurt i Sunds