Bestyrelsesmøde – 31. oktober 2013

Dato: 31.10.2013
Sted: Torben Hielsbjerg – Ahornvænget 78 – 7800 Skive
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Hielsbjerg, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen, Ove Dürr Jensen (Fast gæst)
Fraværende: Ingen

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi

Økonomien er sund og positiv i forhold til budgettet.

Klubbens formand, kasser og medlemsadministrator modtager årligt et beløb på 1000 kr. til at dække udgifter til tlf. mm. Ove vil fremover være en del af denne ordning, samt kørerpenge ordningen, hvor der udbetales 1 kr. pr. kørt kilometer.

Jens Erik sender et oplæg til budgettet for 2014. Vi godkender det via mail, hvis ikke der skulle være noget alarmerende.

 

Status på hjemmesiden, medlemmer og sociale medier

Klubben har pt. 534 medlemmer, det er et plus på 13 siden sidste bestyrelsesmøde og et plus på 73 siden årsskiftet. 146 medlemmer har et log in til hjemmesiden, det er et plus på 24 siden sidste bestyrelsesmøde.

Klubben er her i efteråret oprettet en side på Face book og Instagram. Der er ikke den ønskede aktivitet på siderne, Christian laver en annonce til klubbladet, hvor der gøres opmærksom på siderne.

Der er ønske om, at klubbens arrangementer kommer med i arrangementskalenderen på P4 radio midt og vest. Dette var der enighed om, da det bla. vil være med til at fremme knallert interessen. Torben tager opgaven.

 

Aktiv Knallert Forum – Status fra redaktionen

Vi har pt. 4 annoncører i bladet og der er muligvis 2 mere på vej. Vi skal passe på at disse annoncer ikke kommer til at fylde for meget, da grundideen med bladet er knallert stof.

Manden som har tegnet flere af de tegninger der er i bladet, har ind til nu ikke fået noget for sin ulejlighed, han beder nu om 1000 kr. årligt for denne ydelse, da den er ret tidskrævende. Der var enighed om at imødekomme dette ønske.

Status på stof mængden.
Der meget stof til blad 4, dette skyldes ikke mindst test artiklen, som kommer til at fylde 12 – 14 sider. Bladet er derfor rent undtagelsesvis udvidet til 36 sider.

Forslag til næste års 4 blade
Ove arbejder videre med en ide og vi fortsætter jagten på at finde en kendis.

 

Arrangementer

Planlægning af stumpemarked i Herning

Vi har samme stand som sidst

Per Ørum tager borde og stole med.

Erik Rasmussen tager en knallert med.

Alle tager kaffe med.

Lars tager klub trøjer og brød med

Stand bemanding:

Formiddag mødes ca. kl. ca. 07.00
Torben, Lars, Else og Christian, Erik Rasmussen tager knallert med

Eftermiddag (Bytter kl. 12.00)
Else og Christian, Henning, Lars, Planlægning af stumpemarked i Viborg

Vi er sikre på, at få en hal og med stor sandsynlighed den samme som sidst.

Lars og Tommy er tovholder for arrangementet.

Markedet har åben i tidsrummet 09.00 – 14.00 og kræmmerne skal senest være inde kl. 08.00

Vi åbner for tilmelding ved udgivelsen af blad 4. Lars og Tommy sender fakta om stumpemarkedet til Ove, som laver en annonce til bladet. Markedet annonceres i klubbladet, på hjemmesiden og i Veteranposten.

Toilet forholdene undersøges nærmere, da det voldte problemer sidst. Der skal evt. lejes en toiletvogn.

Stade prisen er 100 kr. og entre prisen er 20 kr.

De sidste detaljer planlægges på næste bestyrelsesmøde.

 

Knallerttræf

Vi har tidligere lagt os fast på en weekend i efteråret. Dette er risikabelt i forhold til vejret. Henning arbejder på at finde et andet tidspunkt, hvor det ikke kulminere med et andet arrangement.

 

Klubarrangement i vinterhalvåret

Der afholdes en arrangement på Mønsted kro den 1.2.2014.

Det blev diskuteret om klubben skulle give et tilskud til deltagergebyret (135,-)

Der blev enighed om ikke at give et tilskud, men at klubben ville dække evt. uforudsete udgifter, maden til foredragsholderne, samt en erkendelighed til dem.

 

Generalforsamling

Praktisk:

Lokalerne i på Uhre banen er lejet.

Kurt finder et par hjælpepiger og står for tilmelding.

Jens Erik bestiller forplejning.

Lars bestiller gaven til årets knallertmand.

Jens Erik har lavet aftale med foredragsholder.

Henning printer dagsordner, vedtægter og regnskab.

Selve generalforsamlingen:

Henning tager kontakt til X og spørger om vedkommende har lyst til at stille op til bestyrelsen. Og får styr på de øvrige pladser der skal vælges

Bestyrelsen stiller forslag om optagelse i motorhistorisk samråd, dette kan evt. medføre kontingent stigning på 20 kr. Jens Erik stiller forslaget.

Der er få tilpasninger til vedtægterne.

 

Klub T-shirt

Der er ønske fra flere af vores kvindelige medlemmer om at kunne købe klub T-shirt i flere farver. Dette er godkendt, dog er vi ikke interesseret i at have dem som lagervare.

 

Næste møde

Torsdag den 30.1.2014 kl.18.00 hos Tommy – Fredbovej 23, 7451 Sunds

 

Evt.

Henning sætter ISSN nummer til klubladet på dagsordenen til næste møde.

Henning udarbejder en arbejdsseddel til bestyrelsen med uskrevne oplysninger.