Bestyrelsesmøde – 30. januar 2014

Dato: Torsdag den 30.1.2014 kl.18.30

Sted: Tommy Hansen – Fredbovej 23, 7451 Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Henning Boye, Christian Langborg, Ove Dürr & Lars Jensen

 

Dagsorden:

1. Valg af referent

Henning

 

2. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

3. Konstituering

Henning fremlagde et oplæg til arbejdsfordelingen i bestyrelsen, denne blev godkendt efter en mindre tilpasning. Herefter konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde.

Formand – Henning Boye Christensen

Næstformand – Tommy Hansen

Kasserer – Torben Hielsbjerg

Redaktør – Ove Dürr Jensen

Medlemsadministrator / Webmaster – Christian Langborg-Hansen

Arrangørkoordinator – Kurt Oxbøll Jensen

Pr. & Merchandise – Lars Jensen

 

4. Stumpemarked i Viborg

Der er den 30.1.2014 tilmeldt 65 kræmmere og der står 5 på venteliste. Det overvejes om vi skal tage en hal mere i brug.

Hallen

Lars undersøger om toiletforholdene er i orden og om vi kan få tændt for varmen i god tid. Hvis toilet forholdene ikke er i orden, lejer vi en toilet vogn, for ikke at stå med samme problemstilling som sidste år.

Indkøb

Lars koordinerer indkøb af kaffe, rundstykker, pølser, øl og vand mm.

Kaffebod

Tommy og Torben står i kaffeboden, Kurt undersøger finder et par hjælpere hertil.

Pølsesalg

Lars har allieret sig med et par familiemedlemmer

Entre

Henning står ved indgangen og tager imod entre, Torben hjælper når dørene åbnes. Henning spørger karl Forup om han vil hjælpe et par timer. Henning sørger for et stempel

Økonomi

Torben sørger for rigelig med vekselpenge.

Henning, Torben og Lars tager pengekasser med

Priser

Entre gæster: 20,-

Børn under 10 år Gratis

Pris pr. stade plads: 100,-

Øl / Vand 10,-

Rundstykke 10,-

Kaffe 5,-

Pølse med brød 20,-

Torben printer prisskilte i A3 samt et par skilte med rygeforbud.

Knallertudstilling

Som noget nyt, prøver vi at lave en lille knallertudstilling på stumpemarkedet.

Torben, Lars og Ove tager knallerter med

Mødetidspunkter

Mødes fredag kl. 14.00

Mødes lørdag kl. 05.30

Evt. stumpemarked

Ove laver en reportage til bladet

Christian er forhindret i at komme

5. Status på hjemmesiden og medlemmer

Klubben har pt. 545 medlemmer, dette er et plus på 21 siden årsskiftet. Der er ikke taget højde for restance sletninger i medlemstallet.

Der et pt 158 medlemmer som har et login til hjemmesiden, dette er et plus på 12 siden

Christian orienterede om, at løbskalenderne fra Fyns veteranknallertklub og fra Sønderjyllands veteranknallertklub er blevet opdateret på hjemmesiden.

 

6. Aktiv Knallert Forum

Ove gav en kort info om artiklerne i blad 1 som der så småt er ved at være styr   på.

Køsters boghandel har købt en annonce i bladet. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal passe på, at der ikke kommer for mange annoncer i bladet, da det hurtigt kommer til at fylde for meget. Hvis der kommer flere, skal det drøftes om størrelsen på annoncerne skal sættes ned.

 

7. Næste møde

Onsdag den 23.4 kl. 17.00 hos Kurt, Præstegårdsvej, Sunds

 

8. Evt.

Christian sender referat til suppleanter

Punkter til næste gang

Henning udarbejder en arbejdsseddel til bestyrelsen med uskrevne oplysninger.