Bestyrelsesmøde – 30. januar 2013

Dato: 30.1.2013 – kl. 18.00
Sted: Kurt Oxbøll – Sunds
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen
Fraværende: Ingen
Gæst: Ove Dürr Jensen

 

Valg af referent

Henning

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Aktiv Knallert Forum

Ove gav et fint oplæg og status på blad 1. som er klar til at komme i trykken i nærmeste fremtid. Mailadressen knallertforum@nullvkka.dk er oprettet til formålet.

Jens Erik bestiller kuverter, stempler, mm. Til forsendelsen

 

Klubbens økonomi / medlemsstatus

Jens Erik gennemgik klubbens økonomi, som er sund. Vi er pt. 490 medlemmer, det er en tilgang på 27 siden sidste deadline

 

Hjemmeside

Hjemmesiden er blevet opdateret med den nye bestyrelse. Der er god aktivitet på siden, der er pt. 99 der har log in, det er en fremgang på 19 siden sidste bestyrelsesmøde.

 

Arrangementer

 • Stumpemarked i Viborg
  Vi er pt. ikke sikre på, at vi kan få den samme hal som vi plejer, hvis ikke kan vi få en anden. Hvis det bliver en anden får vi lavet store skilte med vejviser og adresse

  Jens Erik mailer rundt når han ved præcist, hvilken hal vi får.

  Som det fremgår af mail af 5.2 fra Jens Erik skal vi have en hal på 2000m2 på Jegindøvej

 • Stumpemarked Herning
  Vi er ikke sikre på at vi kan få den samme plads som vi plejer, da Herning stumpemarked ser sig nød til at flytte rundt på standene for at fylde hele haller. Vi har et ønske om at få en væg plads, hvis vi ikke kan få den vi plejer.

  Kurt tager kontakt til Per Ørum og spørger om han vil tager borde og stole med som han plejer. Jens Erik kommer med rundstykker mm. og Alle tager en kande kaffe med.

  På stande udstiller vi kørertøjer

  2 gears Diesella (Torben Heilsberg)

  NSU (Kurt oksbøl)

  Kurt spørger Per Ørum, om han vil tage en knallert med.

  Der er aftalt følgende turnus ordning på standen.

  Morgen kl. 08.00 – 12.00: Lars, Torben, Kurt, Christian, Else

  Eftermiddag kl. 12.00 – 16.00: Tommy, Henning, Christian, Else

 • Stumpemarked Fredericia
  Else og Christian repræsenterer klubben om lørdagen på Børge Schmidts stand

  De tager et par flasker rødvin med som tak

 

Næste møde

Den 18.4 kl. 18.00 hos Henning i Tarm – Åboulevarden 40, 6880 Tarm

 

Evt.

De bagskærms klistermærker vi har med klubbens logo, har vist sig at være forkerte, Christian bestiller nogle nye

Fremadrettet vil klubben sende en folder om klubben, årgangstabel og klistermærke til nye medlemmer.

Jens Erik bestiller 2 reklamesøjler med reklame for Aktiv Knallert Forum