Bestyrelsesmøde – 30. august 2010

Sted: Henning
Deltagere: Orla, Leif, Karl, Kurt, Jens Erik og Henning
Afbud: Michael
Referent: Henning

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Kurt sørger fremadsigtet for, at referaterne kommer på hjemmesiden.

 

Status over medlemmer

Klubben har siden maj haft en tilgang på 11 medlemmer og en afgang på 3.

Det betyder at klubben pt. Har 394 medlemmer.

 

Gennemgang af klubbens økonomi v/ Jens Erik

Der overvejes en mindre kontingent forhøjelse til dækning af de faktiske blad udgifter, samt gendannelse af de tidligere nedskæringer på honorarer og kørepenge.

 

Redaktion v/ Kurt (stof til bladet)

Der sendes ikke altid den ønskede mængde materiale. Bestyrelsen opfordrer igen til, at alle vil imødekomme dette ønske, så vi kan bevare et klub blad med medlemmernes historier.

 

Kommende stumpemarked i Herning v/ Karl – Viborg v/ Leif, Jens Erik, Karl, Orla

Herning den 13. november
Karl har bestilt 7 billetter og stadeplads.

Deltagere: Karl, Orla, Henning, Jens Erik, Michael

Knallert: Karl SCO, Kurt Akrobat, Per Ørum?

Viborg den 26. februar 2011
Info sedler om det nye stumpemarked el delt ud i Gjern, disse vil ligeledes ligge på klubbens stand i Herning. Stedet bliver muligvis Gasas gamle lokaler, detaljer om tid og sted mm. Kommer i blad 5 2010

 

Vinterarrangementer Kurt – Jens Erik om foredragsaftener

I forbindelse med generalforsamling holdes et foredrag med Palle Høst Andersen som har arbejdet på BFC fabrikkerne. Temaet bliver BFC og Danmarksmester i motorcross. Klubben er åben overfor lignende temaer til fremtidige arrangementer.

 

Generalforsamling

Karl, Henning, Orla modtager genvalg, Leif ønsker ikke genvalg.

Desuden skal der vælges 2 suppleanter.

Henning gennemlæser vedtægterne og sender dem rundt til godkendelse.

Jens Erik sørger øl, vand mm. Kurt sørger for lokaler mm.

Sted: Uhre Motorsports center Karup – Uhrevej 78 – 7470 Karup J

 

Salgsmateriale herunder lager og evt. indkøb af trøjer, kasketter mv.

Karl sørger for T-shirt til året knallert og jakke til årets knallertmand.

 

Eventuelt

Der er problemer med indmeldelses delen på hjemmesiden. Michael kigger på det.

Jens Erik og Henning går i tænkeboks vedr. et knallerttræf i 2011

 

Næste møde

Bestyrelsen mødes den 16.oktober kl.08.00 inden generalforsamlingen