Bestyrelsesmøde – 30. april 2009

Sted: Keld Jensen, Arentsminde
Deltagere: Per Ørum, Kurt Oxbøll, Keld Jensen, Orla Kristensen, Karl Forup, Leif Hansen, Michael Svarre(MS) (MS: referent)
Afbud: Ingen

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt

 

Status på medlemstal og tilgang af nye medlemmer (siden d. 19/2 2009)(Michael)

Tilgang: 22

Afgang: 5

Medlemmer i alt: 372 (-14 skyldig) =358.

 

Restancer fra medlemmer(Michael)

Restancer fra 22 medlemmer – beløb: 5455,-

Heraf er 6 af dem nye medlemmer, som lige har fået tilsendt girokort og reelt ikke er i restance.

2 medlemmer er nye fra efteråret. Det er lidt underligt, at de ikke har betalt. Keld kontakter dem.

14 gamle medlemmer har ikke betalt deres girokort nr. 2 og betragtes som udmeldt pr. 1/5.

 

Status på hjemmesiden(Michael)

85 brugere siden 1/1 (+16)

Opslag på hjemmesiden: Artikel vedr. ønsker til bustur

Orla tilføjes som mærkekender på NSU Quickly.

Michael kontakter Erik Jensen fra Midtjysk vedr. Egerberegner.

 

Status fra stumpemarked ( er der noget der kan blive bedre)

Fungerer godt, God stand.

Else gør et stor arbejde med at skaffe nye medlemmer.

Skal vi ud på andre udstillinger i stil med MC show i Herning? Målet med deltagelse er præsentation af klubben samt mulighed for nye medlemmer. Vi vurderer gevinsten ift. arbejdet ved hvert arrangement og holder pt. fast ved stumpemarked i Herning samt Herning MC Show, hvis dette er muligt.

 

Hvordan ser det ud med klubtøj, mærker, streamer mm (Per)

Der er bestilt 300 klubmærker ved Kjeld Brauner, men de er ikke leveret endnu. Ny logo kommer på trøjer og kasketter. Vi har ca. 100 Brochurer endnu.

 

Status på medlemsfordele ( Leif og Karl )

Karl og Leif arbejder videre.

Opslag på hjemmesiden: Vi efterlyser ideer fra medlemmer på hjemmesiden.

Vi rykker for forslag fra tilmelding fra medlemmer til Thansen via hjemmesiden

 

Bustur forslag? (Orla)

Østjyllands veteranbilsamling ved Horsens 24/10

Christian og Elses forslag til Leif – Leif undersøger kontakter Langborgs.

Ib Frasiensen?

Vi indhenter forslag fra medlemmer

 

Har vi noget til den lille korte til næste gang

Kurt har modtaget et forslag, som medtages

 

Eventuelt

Et VKKA Medlemskabet gælder for par med bopæl på samme adresse.

Der laves 2 nye medlemstyper:

Gæstemedlemskab uden knallertjournalen og uden stemmeret på generalforsamlingen. Pris 100,- + indmeldelsesgebyr. Medlemskort + mulighed for billig forsikring

Kriterier for gæster: alle, som ønsker det, ingen aldersgrænse, ingen betingelse for medlemskab i anden klub.

Juniormedlemskab. Under 18 år. Man kan være juniormedlem til og med det kalenderår, hvor man fylder 18 år.

Pris 175,- + indmeldelsesgebyr. Medlemskort laves, men der er ikke mulighed for billig forsikring (alder er en forsikringsbetingelse)

Nekrolog Jens Vestergaard, Lemming er død, Michael Melsen skriver til bladet og hjemmesiden.

Opslag på Hjemmesiden: Ansøgning efter administratorer på hjemmesiden.

 

Næste møde

Den 25/8 kl. 17.15 hos Orla Kristensen i Viborg.