Bestyrelsesmøde – 3. juni 2019

Sted: Tommy Hansen Fredbovej 23

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk

Gæst: Ove Durr

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2019 / Skift af Bank/ Stumpemarkeds økonomi

Skiftet til Rinkøbing Lanbobank er nu tilendebragt. Det endelige overskud fra Stumpemarkedet i Aars viser et overskud på kr. 40.620.00.

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

Medlemstallet er på 603 deraf 31 nye i 2019. 26 medlemmer er i restance.

Stumpemarked i Herning / Udstilling

Vi deltager igen med udstilling af ca. 25 knallerter på stumpemarkedet i MCH den 16. november 2019.

Arrangementer / Aktivs løb for gamle knallerter

Den 31. august 2019 gennemføres aktivs årgangsknallertløb på Uhre banen Karup. Vi mædes til morgenkaffe med rundstykker kl. 09.00 turen starter kl. 10.00 med forventet hjemkomst kl. ca. 13.00, hvorefter der vil blive serveret et lettere traktement.

Næste møde

Den 13. august 2019 kl. 19.00 hos Bo Jensen Skjern