Bestyrelsesmøde – 3. juni 2015

Dato: 3. juni 2015 – kl.18.00

Sted: Henning Boye Åboulevarden 40 Tarm

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen

Fraværende:

 

Dagsorden

 

Valg af referent

(Tommy)

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi (Torben)

Kassereren gennemgik budgettet

 

Stumpemarkeder

Henning, Lars og Benny har afholdt møde med Års Stumpemarked vedr. forslag til fremtidig samarbejde. Nyt stumpemarked den 19. marts 2016 for 2 hjulede køretøjer, knallerter og Mc. Vi får samme hal som i år.

Entre for medlemmer 50 kr. ved fremvisning af rabat kupon

Efterårs stumpemarked 20-25 pladser i lille hal gratis stadeplads.

Entre for medlemmer 50 kr. ved fremvisning af rabat kupon

Fredericia stumpemarked. Vi tildeles en stor klubstand, hvor der udstilles ca. 25 knallerter af forskellige årgange.

Entre for medlemmer 50 kr. ved fremvisning af rabat kupon

Gratis entre til de som kommer med en knallert.

Henning, Lars og Benny afholder snarest et nyt møde med Års Stumpemarked omkring økonomi og skriftlig aftale.

 

Status på hjemmeside

Hjemmesiden vil være oppe at køre igen fra torsdag d. 4. juni.

Bestyrelsesmedlemmer kommer hver måned på skift med nyheder til hjemmesidens rulletekst.

 

Eventuelt

Med hensyn til rabat aftaler med Moped Speed, undersøger Henning muligheden for adgang til medlemslisten hos foreningscentralen.

Tommy arbejder videre med portoaftale med Post Danmark.

 

Næste Møde

Onsdag den 5. august 2015 hos Lars, Finderupvej 40, Viborg