Bestyrelsesmøde – 3. april 2018

Sted: Dalvej 16, Skjern

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen

Afbud: Jan Juhl

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018

Kasserern fremlagde budgetet hvor årets resultat er sat til 52.000 kr.

Medlemstallet er pt. 599.

Medlemmer i restance

Medlemmer i restanceDer er på nuværende 43 medlemmer i restance, det er besluttet at disse slettes.

Knallertjournalen / hjemmeside

Arrangementet vedr. udflugt til WW Retro i Ulfborg den 9. juni lægges på hjemmesiden. Gratis deltagelse for medlemmer med ægtefælle.

Der ilægges plakat i størelse A4 i blad 2 og blad 4.

Fordeling af opgaver

I forbindelse med foredraget ved familien Henneberg er alle opgaver ved dette arrangement lagt i hænderne på Benny Andersen HIH Birk.

Dato på arrangementet udmeldes senere.

Stumpemarked i Herning

Ca. 30 knallerter udstilles, det er mulig at ankomme med knallerter fra fredag kl. 14.00.

Bo sørger for morgenmad til om lørdagen, alle tager kaffe med.

Vinterarrangementer

Der arbejdes med et julearangement med en foredragsholder evt 13. december.

Eventuelt

Ove har gjort os opmæksom på der er noget ifølge registerlovgivningen vil skal have set på i forbindelse med medlemsregistreringen.

Næste møde

31. maj 2018 hos Søren Olsen Holstebrovej, Spjald.