Bestyrelsesmøde – 29. april 2015

Dato: 29. april 2015 – kl.18.00

Sted: Kurt Oxbøll Præstegårdvej 12a Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen

Fraværende:

 

Dagsorden

 

Valg af referent

(Tommy)

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi (Torben)

Udgifter og indtægter for stumpemarked 2015 i Års

Indtægt: 52.279 kr

Udgifter: 26.818,37 kr

Overskud: 25.460,63 kr

 

Status på medlemmer (Tommy)

Antal medlemmer 553

29 nye medlemmer i 2015

 

Status på hjemmeside (Nanni)

Vi kan anmode om flytning af siden og lade den være lukket ned i en uges tid, mens den nye side bygges op med en besked på forsiden om, at der kommer en ny hjemmeside. Evt lidt info om kontakt osv. på den midlertidige forside. Dette forslag blev vedtaget.

G mail konto undersøges af Henning

 

Aktiv Knallert Forum (Ove)

Blad 2 er færdig og klar til at gå i trykken hos Vinderup Tryk og videre til binding i Balling, Johs har foretaget layout og dette fortsætter året ud. Bladet bliver på 44 sider. Indhold 1. episode af estlænder / bfc motorer, besøg hos Johnny i Frederikshavn, kommende emner Yamaha artikel. Samspil mellem blad og hjemmeside (ikke samme indhold) bladet forventes klar til udsendelse sidst i maj.

Optagelse af arrangementer til aktivitetskalenderen i bladet og på hjemmesiden foregår fremover til Ove

 

Stumpemarkeder (Alle)

Viborg Stumpemarkedet

Henning og Benny afholder møde med Vesthimmerlands Centret i Års, for at undersøge muligheden for fremover at afholde stumpemarked der, og drøftelse af et eventuelt samarbejde til efteråret i forbindelse med Års Stumpemarkedet.

Kurt og Tommy undersøger forholdene for evt. afholdelse af stumpemarked hos Midtjysk Maskinudlejning i Ikast.

 

Herning Stumpemarkedet

Det blev besluttet at vi ikke fremover deltager i stumpemarkedet i MCH.

 

Andre arrangementer

Klub arrangementer for medlemmer hvor der foregår aktiviteter

Vinter arrangement (foredrag) muligvis 3 arrangementer i løbet af vinteren

Årligt knallert træf med knallert som gevinst mulighed for afholdelse undersøges (Rørbæk Sø – Uhre banen – Herning – Silkeborg – Viborg området)

Herning Centret knallert udstilling ca. 25 knallerter

Karup flyveplads rundvisning (Torben)

Der skal arbejdes med at nedsætte et aktivitetsudvalg bestående af evt. 2 medlemmer fra bestyrelsen samt 3 menige medlemmer

 

Næste møde

Onsdag 3. juni hos Henning i Tarm

 

Evt.

Undersøgelse af rabat aftaler.

Mopeed Speed (klub lørdag)

FA – Cykler beløbsgrænse fragtfrit (Benny undersøger)

Yamaha Kalundborg Benny Lorentsen