Bestyrelsesmøde – 28. oktober 2019

Sted: Søren Olsen, Holstebrovej 2, Spjald

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk

Afbud: Britta Farcinsen

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2019

Udsat til næste møde.

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020

Kurt Oxbøll, Bo Jensen, Tage Jespersen.

Søren Olsen ønsker ikke genvalg.

Medlemmer meldt ud / antal medlemmer

597 medlemmer, deraf står 5 til udmeldelse den 31.12.2019. 44 nye medlemmer i 2019.

Årets knallertmand?

Undersøges.

Stumpemarked i Herning / Udstilling 16 november 2019

Anders kontakter de sidste udstillere så vi skulle komme op på 25 udstillere i alt.
Der er åbent for ankomst af udstillere, fredag den. 15 november kl. 15.00
Bo sørger for tilbehør til morgenkaffe lørdag, Tommy henter rundstykker, alle medbringer kaffe

Arrangementer/ aktivs løb for gamle knallerter

Til løbet for gamle knallerter afholdt den 31 august 2019 på Uhre banen deltog 76 knallerter. Arrangementet var af så stor interese, at løbet forsøges gennemført igen i 2020 datoen meldes ud snarest.

Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes den 18. januar 2020 kl. 9.00 på Uhrebanen. Gæstetaler ved generalforsamlingen bliver Dorthe, som er præsident for Maxi Girls Roslev.

Julearrangementet den 5. december 2019 afholdes på Uhrebanen kl. 19.00. Gæstetaler bliver Henrik Bygholm Ålestrup.

Næste møde

6. januar 2020 kl. 19.00 hos Tage Jespersen i Lem