Bestyrelsesmøde – 28. november 2018

Sted: Præstegårdvej 12A 7451 Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Carsten Bitsch.

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2019 / skift af bank

Ingen ændring i økonomien. Bankskiftet fra Sparekassen Kronjylland til Ringkøbing Landbobank er nu gennemført, Der er afsat 15.000 kr. i budgettet til evt. kommende arrangementer.

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

581 medlemmer hvoraf 2 er i restance

Generalforsamling 2019

For at skabe balance i bestyrelsesmedlemmernes valgperioder er vi nødsaget til at foretage nogle 1 årige valg. Således at der det ene år er 3 medlemmer på valg og det andet år er 4 medlemmer på valg. Problemet er opstået over en årrække ved at nogle bestyrelsesmedlemmer er udtrådt i valgperioden.
Kurt Oxbøll er på valg for en 1 årig periode.
Søren Olsen er på valg for en 1 årig periode..
Tommy Hansen ordinær valg for en 2 årig periode.
Emne til foredrag på generalforsamlingen undersøges.
Britta afhenter rundstykker og smørrebrød.
Kurt afhenter øl og vand.
Bestyrelsen mødes kl. 08.00

Aktiv Knallertforum/ hjemmeside

Hjemmesiden kører igen. Ove efterlyser et renoveringsprojekt til kommende blade. Det undersøges om det er muligt at printe bladet fremfor det trykte eksemplar ( dette vil økonomisk være billigere)

Vinterarrangementer / stumpemarked / Henneberg foredrag / Julehygge

13. December 2018 julehygge med gløgg og æbleskiver, og foredrag ved Stig Lund Pallesgaard omkrig Thor Cap tændingskondensatorer.
Kurt medbringer Gløg, æbleskiver, flormel, syltetøj, kaffe, og drikkevarer.

12 januar 2019 foredrag ved familien Henneberg på AU Herning Birk Centerpark 15, for ikke medlemmer af Vkka betales 100. kr. i entre.

19 januar 2019 Generalforsamling Uhre banen.

2. februar 2019 Aars stumpemarked. Der er pt 50 tilmeldte kræmmere, der vil igen blive mulighed for køb af kaffe og rundstykke for kræmmerne til 20 kr.

Eventuelt

Stumpemarkedet var endnu engang en success med stor interesse for vores stand. Knallertudstilling i MCH 3. marts 2019 der satses på 27 knallerter

Næste møde

Generalforsamling den 19. januar 2019 Uhre banen kl. ca 14.00