Bestyrelsesmøde – 28. november 2016

Dato: 28. november 2016 kl. 18.00

Sted: Tommy Hansen – Fredbovej, Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen, Lars Jensen

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017

Kassereren fremlagde og gennemgik status på økonomien, samt budget for 2017 begge dele ser fint ud

 

Evaluering lørdag den 23. oktober

Som et nyt tiltag i jubilæumsåret gives et tilskud på 500,00 kr. til løb, der er arrangeret i Vkka regi. Betingelserne er, at vkka løbsplader anvendes, og der er en presse-ansvarlig tilkyttet,som sender en artikel om løbet til hjemmesidens Webmaster.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen 21. januar 2017 i Uhre

Lokaler er reserveret, kaffe/brød og jakke til årets knallertmand skaffer Lars.

Smørebrød samt pokal til årets knallertmand skaffer Kurt.

Tilmelding til Kurt.

 

Status på stumpemarkedet

Lars aftaler et møde med Nicolai fra Messecenter Års, hvilket gennemføres snarest inden jul.

For at få de sidste detaljer på plads i forbindelse med stumpemarkedet.

Lars, Kurt og Bo deltager.

Prisen pr stand er 200,00 kr. + 1 hjælper (armbånd udleveres)

Det undersøges om Messecenter Års kan arrangere kaffe og rundstykker til kræmmerne lørdag morgen til en rimelig pris.

Klubstanden arrangeres i forhallen.

Adgang for kræmmere fredag mellem kl. 16.00- 20.00

Adgang for kræmmere lørdag mellem kl. 00.06- 08.00

Gæster kl. 09.00 – 14.00

Tilbagemelding på hjælpere inden næste bestyrelsesmøde.

 

Aktiv Knallert Forum

Bladet er klar til afsendelse

 

Næste møde

Mandag 16. januar 2017 kl. 18.00 hos Kurt Præstegaardvej 12A Sunds