Bestyrelsesmøde – 28. maj 2018

Sted: Holstebrovej 1,  6971 Spjald

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018.

Økonomi og budget næste møde. Britta anskafer et hævekort til klubben.

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

Medlemstallet er pt. 579 efter 36 medlemmer er slettet pga. restance.

Aktiv Knallertforum/ hjemmeside

Blad 2 er sendt til trykning

Fordeling af opgaver/ WW retro udflugt til Ulfborg

Der fremstilles spisebilletter til deltagerne, der er pt få tilmeldinger.

Persondatapolitik

I velkomstmailen til nye medlemmer gøres der opmærsom på at navn- adresse- telefon nr. Samt medlemmets mailadresse som opbevares i medlemskatoteket i foreningscentralen.

Vinterarrangementer

Åbent hus hos Moped Speed dato skal aftales.

Knallert udstilling i MCH 27. oktober 2018

Julearangement Uhre 13. december 2018.

Foredrag ved Stig Lund Pallesgaard omkrig Thor Cap tændingskondensatorer

Næste møde

Onsdag den. 8. august 2018. Hos Jan Juhl Gadegårdsvej 3, Tarm