Bestyrelsesmøde – 27. oktober 2010

Dato: 27. oktober 2010
Sted: Jens Erik
Deltagere: Orla, Karl, Michael, Kurt, Jens Erik, Christian og Henning
Afbud: Ingen
Referent: Henning

 

Siden sidst

Orla er blevet kontaktet af de andre klubber vedr. fælles blad. Aktiv er pt. i den situation at vi ikke kan lave blad sammen med andre. Dette skyldes at vi ikke kender omfanget af arbejdet samt økonomien.

 

Konstituering

Formand: Orla Kristensen
Næstformand: Henning Christensen
Kasserer: Jens Erik Jensen
Projekter/administrator: Michael Svarre
Pr./rapportansvarlig: Karl Forup
Bibliotekar: Christian Langborg-Hansen
Lokalredaktør: Kurt Oxbøll

 

Klubblad

Opstartsmøde for det nye klubblad torsdag den 25.11, 2.12 eller 9.12 Orla sender bekræftelse på endelig dato. Det nye klubblad vil blive sendt til formændene for de andre klubber

 

Redaktion

Intet nyt pga. blad situationen

 

Stumpemarked Herning

Som tidligere aftalt

 

Stumpemarked Viborg

Adressen er endnu ikke helt på plads, men kommer ud inden jul. Der er stadig flere stade pladser, derfor opfordres alle til, at opfordre mulige ”kræmmere” til at komme.

 

Evt.

Michael opretter en hjemmeside www.knallerttur.dk. Siden bliver en aktivitetskalender for veteranknallert folk, hvor Alle nemt og hurtigt kan se og hvilke løb og arrangementer der er.

På siden kan alle selv tilføje deres arrangement. Når siden er færdig, informeres de andre klubber, så de også kan gøre brug af den.

Vi har ikke flere logo til T-shirt Karl køber flere dog den nye model (den med flag)