Bestyrelsesmøde – 24. november 2011

Dato: 24.11.2011
Sted: Henning Boye – Skjern
Deltagere: Michael Svare, Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg
Fraværende: Ingen
Referent: Henning Boye

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

 

Evaluering af stumpemarkedet i Herning.

Klubbens stand var rigtig godt besøgt af medlemmer og andre med samme interesse.

Vi fik 10 nye medlemmer denne dag, hvilket er rekorden i Herning

 

Status på medlemslisten v/Michael, samt evt. øvrige ting omkring hjemmesiden.

Pæn tilgang af medlemmer, vi er pt. 438 medlemmer Der er ikke meget liv i det forum vi har på hjemmesiden, derfor undersøger Michael om vi må linke til Yamaha FS1 klubbens forum. Dette forum er meget aktiv inden for alle knallert mærker. Hvis Yamaha klubben siger ja, skal vi være opmærksomme på, om det medfører økonomiske udgifter. Ideen med gratis arrangør trøjer og kørerveste er aldrig blevet den succes som vi håbede på, faktisk er der kun et par arrangører som benytter sig af tilbuddet. Derfor droppes dette tilbud Vi ønsker at gøre hjemmesiden mere overskuelig og levende, Michael kigger på opbygningen, samt om der kan laves et dynamisk galleri.

 

Gennemgang og status af klubbens økonomi v/ Jens Erik.

God og sund økonomi

 

Redaktion v/ Kurt (mængde af stof til bladet).

Der er som sædvanlig ønske om mere stof. Alle medlemmer skal huske på, at indholdet af bladet ikke bliver bedre end det materiale vi sender ind. Vi har alle et ansvar for et godt blad.

 

Evt. indkøb af nye ting til klubben, Jens Erik/Orla, samt status over lagervarer.

Orla og Jens Erik havde en prøve kollektion af evt. nyt klub beklædning med til fremvisning. Vi besluttede os for, at tage følgende: • Sort T-shirt med bryst logo og hjemmeside adresse på ærmet. Vi køber 100 stk. til lager. T-shirten kommer til at koste 75,- • Caps med logo. Vi køber 10 stk. til lager. En caps kommer til at koste 75,- • Fleece jakke med bryst logo og hjemmeside adresse på ærmet. Vi køber 15 stk. til lager. Fleecen kommer til at koste 195,- • Gul kørervest med bryst loge. Vesten kommer til at koste 110,-

 

Biblioteket og status over denne v/Christian.

Intet nyt

 

Stumpemarkedet i Viborg til februar, hvordan griber vi det an rent praktisk.

Location forventes først at være på plads omkring årsskiftet. Åbningstiden for publikum bliver fra kl. 08.00 – 14.00 Kræmmere kan komme ind kl. 06.30      Vi har lavet følgende ansvars områder, for at gøre arrangementet mere overskuelig. • Kaffe, øl og vand – Christian og Else • Parkering – Karl • Entre og pris for stadeplads – Orla • Pølsevogn – Jens Erik • Kurt, Michael og Henning har selv en stadeplads, men hjælper selvfølgelig med alt det praktiske før og efter        Endelig planlægning næste bestyrelsesmøde

 

Hvilke tiltag skal vi gøre i 20 års jubilæumsåret 2012./ ved Henning.

Henning præsenterede et oplæg, denne offentliggøres senere

 

Det praktiske vedrørende generalforsamlingen.

Kort drøftelse

 

Bladmøde (Ekstra punkt)

Pga. mange punkter til dette emne er der oprettet et ekstra punkt på dagsordenen. Følgende punkter skal behandles på først kommende bladmøde • Vi mangler PDF filer af flere udgaver af knallert journalen • Vedtægter ej rettet • Redaktøren har ingen internet forbindelse • Aktiv vil have klare retningslinjer for, hvornår aktuelle artikler bringes. Således at løbs reportager ikke bringes lang tid efter arrangementet er afholdt.

 

Eventuelt

Vi skal huske at maile til hele bestyrelsen og svare til hele bestyrelsen når vi korresponderer med hinanden

9.6.2012 afholder Herning City et arrangement motorcykler og knallerter, vkka er inviteret til dette arrangement. Det endelige program kommer senere.

Autogalleriet i Herning har ønske om, at holde en knallert temadag i efteråret 2012, vkka er i den for forbindelse blevet spurgt om hjælp. Dette stiller vi selvfølgelig op til. Nærmere info når det endelige program kendes.

 

Næste møde

Vi mødes en time før generalforsamlingen den 21.1.2012