Bestyrelsesmøde – 24. juni 2008

Deltagere: Per, Michael.M, Karl, Leif, Michael.S og  Keld.
Manglende: Henning, Frede

 

Godkendelse af sidste Referat

Okay

 

Status på hvordan det går iht. tidligere beslutninger

Vi har ikke noget der hænger

 

Bladstatus – Hvem skriver til næste gang – Har vi noget

Keld skriver noget om 62ér Derby, Michael skriver noget om karburator ud over det han skriver i formandsberetningen

 

Koordinering af møde med Ove omkring vores bidrag til bladet i August

Vi mangler forslag til hvordan vi får gjort de andre klubber mere aktive med at bidrage til bladet.

Michael havde et forslag om at vi måske kunne have en teknisk brevkasse i bladet. Lidt ala. værktøjskassen i Nimbusbladet.

 

Automatisering af medlemslister – Michael gennemgår. Formål: At gøre kassere jobbet fremtidssikret og dermed nemmere og mere overskueligt.

Michael S. Præsenterede en løsning hvor tilmelding skal være netbaseret. Ove fra bladet skal kontaktes om hvordan han i fremtiden gerne vil have aktuelle medlemslister´s layout, hvis vi vælger den netbaserede løsning. Michael S kontakter Ove.

Michael S. Forslag var at vi kan prøve systemet i 3 måneder gratis.

Michael S. Udformer en fortrolighedserklæring til netfirmaet.

Per Ørum sætter spørgsmål om hvad vi skal gøre ved dem der ikke har Internet.

Vi er alle enige om at der er nogle ting vi skal overveje, men vi er nød til at fremtidssikre os.

Det kommer før eller siden. Jo nemmere vi gør det jo mere tid kan vi bruge på det som er hovedformålene med vores klub.

For en god ordens skyld skal det nævnes at vi alle var enige om at Michael S. havde lavet et stort stykke arbejde med at undersøge mulighederne for automatisering af medlemslisterne. Tak for det!

 

Netbaseret bladindlæg – Hvordan kan vi gøre det nemmere for bladmedarbejdere.

Netbaserede Køb/salgs annoncer til bladet

Netbaserede arrangements kalender.

Michael S. præsenterer løsning til næste gang.

Per Ørum sætter spørgsmål om hvad vi skal gøre ved dem der ikke har Internet.

Vi er dog alle enige om at vi skal bidrage til bladet med alle de løsninger vi kan, som kan gøre bladarbejdet nemmere. Ove vil blive informeret når vi har noget konkret.

 

Automatiseret merchandise distribuering- Folk skal bare ring og bestille, så sender leverandøren.

Fra Næste år skal løbstrøjer Automatiseres- Dem der holder løb ringer og bestiller, hvorefter de bliver tilsendt direkte fra leverandør

 

Hvad skal punktet: Artikler på hjemmesiden bruges til?

Vi venter til Frede er med.

 

Status på bustur

Den 4-10,  Dansk bøf med løg, gammel købmandsgård, Løjt Knallertmuseum, Mekanisk museum, over grænsen. Karl Koordinerer.

 

Medlemsstatus

Vi er pt. 325 medlemmer.

 

Hjemmeside status. Hvordan går det

Fredes punkt:

Der er flere der har bemærket popup´s på vores hjemmeside. Michael S har en løsning og kontakter Frede.

Leif mener at der på vores hjemmeside skal være en liste over hvad man kan købe af manualer mm.

Leif koordinerer hvad vi har. Michael afleverer en kasse med manualer til Leif, så laver han listen.

Løbsbeskrivelser skal med uanset hvem der afholder løbet så længe at forfatteren er AKTIV.

 

Status på merchandise.  –  trøjer – poloer- kasketter – streamere – foldere -skilte mm. Vi mangler ”Rygtryk”

Skal SBV ikke have deres tryk med på ærmerne mere- Giver de sponserpenge? Michael finder ud af det.

Vi skal have bestil 10 styk Rygtryk.

 

Evt.

Skilte/plancher til reklame på stumpemarked mm. Vi skal have lavet nogle store tryk. Michael S. kontakter Kurt´s (Sunds) datter. (Det er hende der har lavet vores foldere.

Stumpemarked. Kun en har meldt sig til at stå på standen.

Michael skriver en rykker i formandsberetningen til næste gang.

 

Næste møde

Karl i Funder d 16 september

Generalforsamling d 26 oktober.

 

Øvrigt

Vi skal have medlemskort i kreditkortsstørrelse. Det koster ca. 20 kr. . Det skal i fremtiden koste 20 kroner at melde sig ind. Til kortet skal der i fremtiden være tilknyttet nogle medlemsfordele.

Michael S har et oplæg med til næste gang.

Tak for kampen.

For første gang nogensinde vi har haft så store diskussioner. Det var jo også den fremtidige struktur fur klubben vi diskuterede.

Det var det længste møde hidtil. Folk var velforberedte og Michael S. og  Karl havde gjort et stort stykke arbejde.

Uden folks forberedelse var vi aldrig kommet igennem.

Vi er dog alle enige om at vi er nød til at være forberedte på fremtiden. Det skal jo også være sjovt og spændende for fremtidige bestyrrelsesmedlemmer.