Bestyrelsesmøde – 24. februar 2020

Sted: Anders, Hjejlevej 121 7451 Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Niels Plaugborg, Tage Jespersen, Anders Møjbæk

Valg af referent

Tommy

Konstituering af Bestyrelsen.

Formand: Kurt Oxbøll
Kasserer: Britta Farcinsen
Næstformand: Tommy Hansen

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2020/revision af regnskab i Aktiv

Indtægter 82.905 kr. Udgifter 36.302 kr. Overskud 46.603 kr.

Medlemmer meldt ud / antal medlemmer

589 medlemmer

Medlemmer opdelt i regioner:
Nord 75 medlemmer
Midt 416 medlemmer
Syd 66 medlemmer
Fyn 15 medlemmer
Sjælland/Hovedstaden 22 medlemmer

Stumpemarked i Aars

Stumpemarkedet i Aars er igen i år gennemført med stor suces med ca. 1.000 gæster
Næste år bliver entre prisen 80,00 kr rabatkupon udgør 30,00 kr. Vekselpenge i passende mængde

Hjemmeside

Vi drøftede muligheden for køb og salg på hjemmesiden, men konkurrencen fra Facebook er for stor, til bestyrelsen tror på dette. Hjemmesiden skal fremover være med rullende tekster på forsiden eks. kommende begivenheder, annoncer og køb af klubtøj.

Aktiv knallertforum

Blad 1 er på trapperne. Portoen med Post Nord stiger med 50 øre pr blad. Hvis vi skal udsende med eks. Magasin post kræver det mindst 30.000 blade og vi sender jo blot 2400 blade pr. år. Så denne mulighed er ikke til stede.

Arrangementer/ aktivs løb for gamle knallerter

Veteranknallertløb på Uhre banen 1. august 2020 kl. 09.00.

Der arbejdes videre på en bustur til Egeskov Slot for medlemmer af VKKA 5. september 2020 med mulighed for opsamling med start fra Viborg og opsamling i Herning Vejle Frederecia samt på rastepladsen ved Middelfart. Medlemmer fra Sjælland samler sig i eget køretøj og afregnes med kørepenge.
Busturen (indeholder formiddagkaffe) og indgangsbilletten betales af VKKA. Frokosten er for egen regning.

Eventuelt

Udspil til udstilling i Herning Messecenter.
Udstilling af knallerter i MCH 4. april 2020. Der er lagt op til i år at opstille knallerterne i rundkreds med Vkka logo i midten

Tilmelding af udstillere: Anders: 30375574, Niels: 21424725, Kurt: 20289607

Næste møde

6. maj 2020 kl. 19.00 hos Tage Stengaardsvej 1 Lem St