Bestyrelsesmøde – 23. august 2022

Sted: Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk

Deltagere: Tommy Hansen, Anders Møjbæk, Bo Jensen,  Britta Farcinsen,  Ole Jørgensen, Timo Kristensen.

Afbud: Tage Jespersen

 

Valg af referent

Timo

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Regnskab / Budget

Indestående 388.000

 

Medlemmer meldt ud / antal medlemmer

38 Slettede pga restance. 26 nye medlemmer. 529 medlemmer.

 

Evaluering af 30 års jubilæet 25 juni 2022

Kostede ca. 48.000 (budgeteret 50.000)

Kun positiv tilbagemelding.

 

Aftale indgået af rum/lokale til opbevaring.

Koster 200 kr i måneden, således vi har et samlet sted til opbevaring af klubbens habengut.

 

Åbent hus Moped Speed

Bliver ikke i år da de kun kunne lave et arrangement til 15 personer, derfor ventes til næste år. De forventer at de er helt klar til normal åbent hus til foråret.

 

Styrkelse af medlems indragelse efter tilskudsordning

Forslag fra tidligere møde udleveret til gennemlæsning og inspiration.

Idéerne omfatter:

Prøve at finde kontaktpersoner i de forskellige postnumre (lokalområder) til at hjælpe med at få nye medlemmer godt ind i klubben.

Sørge for at blive set, f.eks. ved at blive ved med at takke ja til at møde op til  udstillinger og markeder.

Årlig knallerttræf.

Tilskudsordningen er set i gang igen og har indtil videre en tilbagemelding (Viborg turen).

 

Input fra Ove Durr

Hvorfor skal man være medlem af vkka?

Hvordan ”fanger/fastholder” vi vores medlemmer.

Indspark om nytænkning af hvorledes vi (vkka) fremadrettet kan præsenterer os.

 

Kommende arrangementer.

Veteranårgangsløb Uhre banen 17. september 2022

Ansvarlig: tilmelding til (Ole Jørgensen) mobil: 20 16 43 45

Pølsevogn (Bo Jensen)

Vi prøver at finde en ny rute øst på. (Svend Post / Tommy )

Mødes 7:30 til forberedelse.

Knallertudstilling MCH 19.november 2022

Ansvarlig: (Anders Møjbæk)

Morgenmad (Tommy)

Julehygge (Sunds Hallen) 2022

Foredrag: ECOMAX Vedligeholdelse med smørelse (olie)

Gløg / æbleskiver.

Dato findes senere.

Eventuelt

Der er 6 måneder til generalforsamling hvor flere bestyrelsesmedlemmer stopper.

Dette vil blive annonceret i årets 4. klubblad for at give medlemmer mulighed for at komme med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

 Grundet flere omkostninger i forbindelse med Stumpemarked i Aars stiger prisen på stande til 250 kr pr stand.

 

Næste møde

25/10 2022 kl. 19.00

Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk