Bestyrelsesmøde – 23. april 2014

Dato: 23.4.2014 kl. 17.00

Sted: Kurt Oxbøll, Præstegårdsvej – Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Torben Heilsberg Henning Boye, Christian Langborg, Lars Jensen, Ove Dürr

Afbud: Tommy Hansen

 

Dagsorden

 

Valg af referent (Tommy)

Henning, da Tommy var fraværende

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt, Uskrevne regler med næste gang

 

Status på klubbens økonomi

Torben gennemgik regnskabet for stumpemarkedet i Viborg. Dette er rundsendt til bestyrelsen. I forbindelse med stumpemarkedet har vi haft en udgift til annoncering på godt 4000 kr. Dette skal vi være meget opmærksomme på fremover

Klubbens regnskab er rigtig fint i forhold budgettet, på nuværende tidspunkt er der allerede indbetalt mere i kontingent end budgetteret

klubben er blevet oprettet hos SKAT og hos NETS pga. lovgivningen.

Hvis vi på et tidspunkt vælger en ny kasserer skal vi huske at indberette det til Nets

 

Status på hjemmesiden og medlemmer

Klubben har pt. 565 medlemmer 565, heraf 19 gæste medlemmer. Dette betyder, at vi har fået 42 nye medlemmer siden årsskiftet,

I forbindelse med kontingent opkrævningerne er der 22 som har ikke betalt. Disse vil blive slettet fra medlemslisten.

Der var enighed om at vi fremadrettet ikke sender blad 1 til medlemmer som ikke har fået betalt. Dette skrives i blad 4

I øjeblikket oplever Christian at klubbens hjemmeside og G mail konto bliver angrebet med store mængder spam. Christian har taget sine forholdsregler og opdateret hjemmesiden

 

Aktiv Knallert Forum Status fra redaktionen

Flere virksomheder har relativ stor interesse for annoncerer i klubbladet, dette er selvfølgelig positiv, men vi skal også passe på at det ikke bliver et reklameblad. Til efteråret vurdere vi om mængden af annoncer er passende, alternativt bør vi måske udvide bladet.

Status på stof mængden
Fornuftig, dog må vi erkende, at der ikke kommer meget fra medlemmerne.

Køb af billeder
Ove foreslog, at vi skal købe et mindre antal gamle knallert billeder fra lokalhistoriske arkiver. Prisen ligger omkring 100 pr stk. Dette er der opbakning til fra hele bestyrelsen. Vi skal dog være opmærksomme på evt. regelsæt omkring brug af billederne.

Vi bør overveje at afsætte et beløb i budgettet til div. Køb i forhold til bladet

 

Stumpemarkeder Evaluering af stumpemarked i Viborg

Stumpemarkedet gik over alt forventning, masser af besøgende og et flot overskud.

Der er enighed om at vi skal have lavet en drejebog som beskriver alt omkring stumpemarkedet. Denne skal bla. Indeholde:

Åbningstid

Oprydningshold til fejning og toilet rengøring

Stande opmærkes med kridt i stedet for tape

Brand myndigheder skal godkende hallerne

Spiritus bevilling

Stadeplads størrelse perfekt

Vi skal have armbånd til kræmmere og deres medhjælpere. Disse sendes med posten inden markedet.

Pris på stadeplads. Der skal tages højde for leje af haller og armbånd

Kurt laver udkast til drejebog til næste møde.

Vi diskuterede om vi ikke skulle finde på en eller andet erkendelighed til de mennesker som hjælper ved klubbens arrangementer. Dette kunne f.eks. være en middag, eller lignende. Dette var der opbagning til med undtagelse af Christian. På næste møde har alle med undtagelse af Christian et forslag med til, hvad erkendeligheden skal være

 

Evaluering af stumpemarked i Herning

Der var mange mennesker på standen hele dagen. Vi havde denne gang valg ikke at tage kaffe og rundstykker med til klubbens medlemmer. Dette var et enkelt medlem meget skuffet over. Fremover tager vi kaffe med. Dagen gav 3 nye medlemmer. Torben bestiller samme stand til efteråret den 15. oktober.

Ove forslog at vi skulle ændre designet på standen, bla. Ved at tage flere knallerter med, for at på denne måde at repræsenterer klubben bedre. Dette var der enighed om.

 

Evaluering af stumpemarked i Fredericia

Rigtig mange folk, stor interesse for vores nye blad, god snak med mange medlemmer. Næste markedet 18. og den 19. oktober.

Vi overvejer om vi skal have en stor stand i Fredericia

 

Arrangementer

Udgik

 

Status på merchandise

Lagerbeholdningen er pt.

T-shirt 64 stk.

Fleece jakker 11 stk.

Polo, gammel model 18 stk.

Gul vest 1

Kasket 2

Den samlede lagerbeholdning har en værdi på 8895,-

Der er pt. ikke behov for at købe yderligere til lager.

 

Næste møde

Den 20.8.2014 hos Lars i Viborg kl. 17.00 Finderrupvej 40 – 8800 Viborg

 

Evt.

Vi er løbet tør for kuverter og labels. Christian bestiller

Christian plejer at lave et vandmærke på den fil med Aktiv knallert Forum som ligger på hjemmesiden. Dette kan han ikke længere, efter han er overgået til Windows 8. Ove undersøger hvad trykkeriet kan gøre

Torben sender en regning til annoncørerne i bladet

Der er startet en ny knallertklub i det nordjyske, Christian spørger om de er interesseret i at bytte aktivitets kalender

Kurt undersøger om det er muligt at lave en app som evt. kan indeholde årgangstabel og løbskalender